Students Tilburg University

Stap 4: Studentendecaan

Stap 4 bij wat moet je doen als je in aanmerking wilt komen voor aanpassingen in het onderwijs?

De onderwijscoördinator is jouw eerste aanspreekpunt, maar meestal moet je ook een afspraak maken met een studentendecaan, zeker als je nog een prestatiebeurs krijgt.

Eerstejaars studenten zijn verplicht om (mogelijke) vertraging bij een studentendecaan te melden, omdat aan het eind van het jaar de studentendecaan advies geeft aan de examencommissie over het bsa.

De studentendecaan kan ervoor zorgen dat het bsa wordt uitgesteld als je door je ziekte of handicap minder dan 42 ec van al je eerstejaarsvakken haalt. Dan moeten daar wel vooraf afspraken over zijn gemaakt. Zorg dat je in ieder geval vóór 1 juli gemeld hebt, als je wil dat er met jouw persoonlijke omstandigheden rekening wordt gehouden.

Bij substantiële studievertraging kan de studentendecaan ervoor zorgen dat je een jaar langer prestatiebeurs krijgt, of financiële ondersteuning van de universiteit; of verlenging van de diplomatermijn. Ook hiervoor geldt dat je dit op tijd moet melden (zie studievertraging).

Als je je studie (eerder) wilt stoppen, tijdelijk onderbreken of later inschrijven, kan je dat ook met de studentendecaan bespreken. Ook over andere procedures binnen de universiteit, bijvoorbeeld een verzoek aan de examencommissie kan de decaan je adviseren.

Wanneer de studentendecaan zaken voor je moet regelen als voorzieningen buiten de universiteit (studiefinanciering, vervoer, huisvesting, uitkering, aanbevelingsbrieven) heeft hij een medische verklaring nodig.