Students Tilburg University

Stap 2: Voorzieningen

Bedenk welke voorzieningen en/of aanpassingen voor jou aan de orde (kunnen) zijn. Jij bent zelf de expert over jouw mogelijkheden en beperkingen. Soms is een kleine aanpassing voldoende, zoals eenmalig uitstel van een deadline voor een werkstuk. Voor andere studenten zijn veel ingewikkelder aanpassingen noodzakelijk.

Voordat je een gesprek hebt met je studieadviseur is het zinvol om te bedenken op welke terreinen jij problemen verwacht, en je dus aanpassingen nodig hebt. Loop in ieder geval de volgende punten langs:

  1. Algemene introductie over speciale voorzieningen
  2. Aanpassingen onderwijs, bijvoorbeeld collegetijden, werkgroepen, alternatieve opdrachten
  3. Aanpassingen tentamens, bijvoorbeeld grotere druk, mondeling, langer tijd
  4. Toegankelijkheid gebouwen