Students Tilburg University

Dyslexie als functiebeperking

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van lezen en/of spellen, en het accuraat en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau.

Bij mensen met dyslexie gaat lezen, spellen en schrijven moeizamer dan gezien de leeftijd en het onderwijsniveau van hen verwacht mag worden. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de problemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

In je studie moet je veel lezen en schrijven. Voor studenten met dyslexie kan studeren daarom extra moeilijk zijn en meer tijd kosten dan gemiddeld nodig zou zijn.

Als jij verwacht dat je voorzieningen nodig hebt, zoals bijvoorbeeld extra tijd bij tentamens, kan je die online aanvragen.  Wanneer je dan toch nog een probleem hebt met het studietempo, meldt het dan tijdig een van de studentendecanen. Met je onderwijscoördinator kun je een aangepaste studieplanning bespreken.

Zorg dat je een bewijsstuk kan overleggen, in dit geval een adequate dyslexieverklaring. Lees meer over het belang van het melden van studievertraging.

Voorzieningen

In veel gevallen beoordeelt de examencommissie of je in aanmerking komt voor een bepaalde voorziening, afhankelijk van de noodzaak en de beschikbaarheid. Niet alles is mogelijk. In gesprek met jou wordt gekeken wat je nodig hebt en wat de universiteit redelijkerwijs kan faciliteren.

Bij voorzieningen kun je denken aan de volgende mogelijkheden:

Let op! Het kan enige tijd duren voordat de procedure voor tentamenvoorzieningen is afgerond. Omdat de eerste toetsen en tentamens al in oktober plaats vinden, moet je zo snel mogelijk aan het begin van het collegejaar een verzoek indienen via het aanvraagformulier.

Heb je vragen over voorzieningen, wil je advies over regelingen of praktische tips hoe je je studie kunt inrichten als je last hebt van een beperking? Neem dan contact op met de onderwijscoördinator van je faculteit!

  1. Tentamenvoorzieningen, bijvoorbeeld extra tentamentijd
  2. Financiële tegemoetkoming bij studievertraging
  3. Onderwijsvoorzieningen, bijvoorbeeld een aangepaste studieplanning, verspreid tentamenprogramma of toestemming om colleges op te nemen: je kunt dit bespreken met de onderwijscoördinator van de faculteit.
  4. Eventueel uitstel van het BSA
Dyslexie testen

Heb je het vermoeden dat je dyslectisch bent, heb je geen adequate dyslexieverklaring of heb je een aanvulling daarop nodig, dan kun je terecht bij meerdere onderzoeksbureaus. Let er op dat de verklaring wordt afgegeven door (tenminste) een orthopedagoog-generalist, GZ psycholoog of kinder-en jeugdpsycholoog NIP.

Kijk op de website van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie voor adressen bij jou in de buurt”