Students Tilburg University

Dyslexie als functiebeperking

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van lezen en/of spellen, en het accuraat en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau.

Bij mensen met dyslexie gaat lezen, spellen en schrijven moeizamer dan gezien de leeftijd en het onderwijsniveau van hen verwacht mag worden. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de problemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

In je studie moet je veel lezen en schrijven. Voor studenten met dyslexie kan studeren daarom extra moeilijk zijn en meer tijd kosten dan gemiddeld nodig zou zijn.

Als jij verwacht dat je voorzieningen nodig hebt of problemen gaat ondervinden met studeren vanwege je dyslexie, is het niet alleen belangrijk dat je je tijdig meldt bij een van de studentendecanen, maar je bent het ook verplicht als je van bepaalde voorzieningen gebruik wil maken.

Hierbij moet je ook een bewijsstuk kunnen overleggen, in dit geval een adequate dyslexieverklaring. Lees meer over het belang van het melden van studievertraging.

Voorzieningen
Dyslexie testen