Students Tilburg University

Zintuiglijke beperkingen

Studeren met een zintuiglijke handicap is een zware, maar zeker niet onmogelijke opgave. De universiteit probeert, met verschillende voorzieningen op het gebied van onderwijs, de student te helpen bij het studeren. Er zijn ook een aantal praktische voorzieningen voor auditief en visueel beperkte studenten.

Voor auditief gehandicapten worden er twee systemen toegepast op de universiteit, namelijk een zogenaamde ringleiding en/of het zogenaamde FM-systeem. Het toepassen van de systemen wordt aangegeven op de toegangsdeur en bij de cabine.

Voor visueel gehandicapten is in de bibliotheek een brailleregel (merk ALVA) beschikbaar voor tekstverwerking, het raadplegen van gegevensbestanden en catalogi en het gebruik van e-mail etc. In de buurt van de brailleregel vind je ook een TV-loep en een werktafel met lessenaar en extra verlichting. Je vindt deze voorzieningen op het ingangsniveau van de bibliotheek in L101. Neem voordat je voor het eerst van de apparatuur gebruik wilt maken contact op met Library Support (library@tilburguniversity.edu).

Vrijwel alle kopieerapparaten bij Tilburg University kunnen teksten vergroten, maar na afspraak met de studieadviseur kan ook STUDIO dit werk voor zijn rekening nemen.

Zie voor een volledig overzicht Overige voorzieningen

Landelijke platforms

  • Doof Studeren Netwerk

    ‘Doof studeren’ is een virtueel netwerk van dove- en slechthorende studenten op LinkedIn en Facebook. Het is opgezet als platform voor kennisdeling over studeren met doofheid en slechthorendheid.

  • NVBS

    De Contactgroep Jongeren en Studenten (CJ&S) maakt deel uit van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS). De Contactgroep richt zich op jongeren en op studenten die aan een Universiteit of HBO-instelling studeren.
    Het hoofddoel van de CJ&S is het organiseren van activiteiten, belangenbehartiging en informatievoorziening voor visueel gehandicapte jongeren en studenten. De Commissie Studenten heeft als doel de belangen te behartigen van visueel gehandicapte studenten in het hoger onderwijs.

Vragen?

Heb je vragen over voorzieningen, wil je advies over regelingen of praktische tips hoe je je studie kunt inrichten als je last hebt van een beperking? Neem dan contact op met de studieadviseur van jouw faculteit!