We proberen goede faciliteiten te bieden aan studenten met een functiebeperking

Voorzieningen voor studenten die tijdelijk of structureel minder kunnen studeren

Soms kan studeren een extra uitdaging voor je zijn. Bijvoorbeeld door een functiebeperking, (chronische) ziekte, rol als mantelzorger of andere reden. In sommige gevallen kun je beroep doen op bepaalde voorzieningen. Hierbij kun je denken aan voorzieningen op het gebied van studieplanning, tentamens en financiën. Ook doet de universiteit haar best om de toegankelijkheid van de gebouwen optimaal te houden.

Begeleid wonen

Speciaal voor studenten met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS), heeft Jados een beschermde woonvorm om studenten met autisme voor te bereiden op zelfstandig wonen.

Jados begeleidt ook studenten met ASS die ergens anders op kamers of nog thuis wonen.

Arbeidsmarkt

Als je je wil voorbereiden op de arbeidsmarkt, bekijk dan ook eens het overzicht van bemiddelingsbureaus voor werkzoekenden met een chronische ziekte of een functiebeperking.