Students Tilburg University

Financiële voorzieningen: studeren met een functiebeperking

Als je een functiebeperking hebt, kun je een beroep doen op verschillende financiële regelingen. Voor bijna alle regelingen geldt: meld de functiebeperking of (chronische) ziekte zo spoedig mogelijk (dus bij aanvang van je studie), maar in ieder geval binnen twee maanden bij de studentendecaan.

Studiefinanciering en collegegeld
Financiële ondersteuning door de universiteit
Uitkeringen
Overige voorzieningen

Zie ook: