In sommige gevallen kun je in aanmerking komen voor financiële voorzieningen als je een functiebeperking hebt

Financiële voorzieningen: studeren met een functiebeperking

Als je een functiebeperking hebt, kun je een beroep doen op verschillende financiële regelingen. Voor bijna alle regelingen geldt: meld de functiebeperking of (chronische) ziekte zo spoedig mogelijk (dus bij aanvang van je studie), maar in ieder geval binnen twee maanden bij de studentendecaan.

Studiefinanciering en collegegeld

Als student in het hoger onderwijs heb je tot 30-jarige leeftijd recht op vier jaar prestatiebeurs + drie jaar lening, in totaal zeven jaar studiefinanciering dus. Als je vanwege een functiebeperking forse studievertraging oploopt, kun je in aanmerking komen voor een jaar extra prestatiebeurs. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo heb je een meldingsplicht, wat betekent dat je binnen twee maanden na het ontstaan van je ziekte of functiebeperking dit gemeld moet hebben bij een studentendecaan. Ook moet je de vertraging hebben opgelopen in de tijd dat je nog prestatiebeurs ontvangt (dus in de eerste vier jaar).

Wanneer je door een structurele medische omstandigheid of functiebeperking niet binnen tien jaar kunt afstuderen, kan deze diplomatermijn met vijf jaar verlengd worden. Ook hiervoor moet je bij de studentendecaan zijn.

De studentendecaan bepaalt of en wanneer je een verzoek kunt indienen. Begin daarom niet zelf met een procedure, maar neem altijd contact op met de studentendecaan. Een afspraak maken kun je via de Student Desk.
Financiële ondersteuning door de universiteit

Wanneer je door een functiebeperking of chronische ziekte studievertraging hebt opgelopen in de periode dat je recht had op een prestatiebeurs, kun je een beroep doen op het Profileringsfonds van de universiteit. Een beroep op dit fonds is alleen mogelijk als de vertraging op tijd is gemeld, dus binnen twee maanden na het ontstaan van je ziekte/functiebeperking.

Let op: de studentendecaan bepaalt of je in aanmerking komt voor een voorziening van DUO (bijvoorbeeld verlenging prestatiebeurs) of voor financiële ondersteuning uit het profileringsfonds. Slechts in zeer bijzondere situaties worden beide voorzieningen toegekend.

In het studentenstatuut is de regeling Profileringsfonds opgenomen. De uitkering uit het fonds is gebonden aan strikte voorwaarden en procedures.

Voor studenten met een beperking die op ERASMUS uitwisseling willen gaan is extra subsidie beschikbaar. Wanneer je hiervoor in aanmerking wil komen, neem dan contact op met ERASMUSPLUS@tilburguniversity.edu

Bij de VSB kun je een studiebeurs aanvragen wanneer je na je afstuderen in het buitenland wil studeren of onderzoek doen. 

Uitkeringen

Individuele studietoeslag gemeente

Wanneer je studiefinanciering ontvangt (dat is een harde voorwaarde) en door een beperking zelf niet in staat bent om bij te verdienen, kun je bij de gemeente waar je bent ingeschreven een individuele studietoeslag aanvragen. Dit wordt geregeld in de Participatiewet, maar de uitvoering verschilt per gemeente.

De uitkering zou nu overal hetzelfde bedrag moeten zijn, maar omdat deze wet pas onlangs is aangenomen, kan het zijn dat sommige gemeenten nog overgangstarieven hanteren. 

De bedragen zijn afhankelijk van je leeftijd, tot een maximum van €300 per maand voor 21 jaar en ouder. 

Meer informatie studietoeslag Tilburg.

Wajong Uitkering

Wajong staat voor Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. De Wajong is bedoeld voor jongeren die al voor hun zeventiende, óf tijdens hun studie, arbeidsongeschikt zijn geworden.

WIA

De WAO is vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA. Als je door je ziekte of functiebeperking niet meer kunt werken, betaalt je werkgever je loon twee jaar lang door. Daarna beoordeelt het UWV of je in aanmerking komt voor een uitkering op basis van de Wet WIA. Ben je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard dan kom je in aanmerking voor deze uitkering.

Recht op bijstandsuitkering vanaf 18 jaar

Alle antwoorden op vragen over een bijstandsuitkering vind je op de pagina van de rijksoverheid: Bijstand.

Beurs

Wanneer je na je afstuderen in het buitenland wil studeren en je hebt een functiebeperking, kijk dan of je in aanmerking komt voor de VSB-beurs

Overige voorzieningen

WMO

Voor alle voorzieningen die niet direct te maken hebben met studie of werk, zoals woningaanpassing, vervoer of huishoudelijke hulp kun je op grond van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) terecht bij het zorgloket in je woonplaats.

UWV

Bij het UWV kun je een vergoeding aanvragen voor hulpmiddelen en voorzieningen die het volgen van onderwijs mogelijk maken, bijvoorbeeld een aangepaste computer, speciaal vervoer naar de onderwijsinstelling of een doventolk. Het UWV bepaalt de soort, vorm en mate van de voorziening. Je moet de vergoeding altijd aanvragen voordat je de voorziening aanschaft.

AWBZ

Op grond van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) kun je bij je ziektenkostenverzekeraar of het ziekenfonds een verzoek indienen voor de vergoeding van bijvoorbeeld communicatiehulpmiddelen binnen de privé sfeer, of andere kosten die je moet maken vanwege je ziekte of functiebeperking.

ANGO Fonds

Bij de ECIO kun je aanvraagformulieren krijgen voor het ANGO fonds (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) waaruit kosten voor bepaalde voorzieningen (bijv. aangepaste pc) kunnen worden vergoed. Het ANGO fonds vergoedt pas als het UWV een aanvraag heeft afgewezen.