Students Tilburg University

Studievoorzieningen: studeren met een functiebeperking

De universiteit biedt verschillende studievoorzieningen gericht op studeren, bibliotheek- en tekstvoorzieningen, of het maken van tentamens. Bij de onderstaande overzichten van voorzieningen vind je ook bij wie je deze voorziening kunt aanvragen.

Colleges, werkgroepen en practica
Bibliotheek- of tekstvoorzieningen
Tentamenvoorziening