Studie en studentenleven

Topsportstatus

De verschillende topsportstatussen die bestaan, zijn in 2 groepen in te delen:

 1. (Inter)nationale topsportstatus

  De (inter)nationale topsportstatussen worden toegekend door de sportbonden in samenspraak met het NOC*NSF. De universiteit zal deze status overnemen nadat de topsportende student zich heeft gemeld bij de topsportcoördinator, en de status is geverifieerd in het spelervolgsysteem (TMS) van het NOC*NSF.
 2. Regionale topsportstatus

  De regionale topsportstatussen worden per studiejaar 2014-2015 in Noord-Brabant toegekend door de onderwijsinstellingen zelf (waarbij het handboek Talent-statussen Regiodoelgroep versie 1.0 2014-2015 als uitgangspunt geldt). Om hiervoor in aanmerking te komen is een aanmelding bij de topsportcoördinator een vereiste.
 3. Roeiers (niet vallend onder categorie 1 of 2)

  Roeien is binnen Tilburg University als kernsport aangewezen. Alle roeiers uit de wedstrijdselectie van T.S.R. Vidar, niet vallend onder categorie 1 of 2, komen in aanmerking voor een topsportstatus (zonder de financiële ondersteuningen voor internationale trainingen en wedstrijden, en voor de Financiële Ondersteuning bij Studievertraging regeling). Ook roeiers zullen zich bij de topsportcoördinator moeten melden om in aanmerking te komen voor een topsportstatus.

Daarnaast wordt er een uitzondering gemaakt voor roeiers van T.S.R. Vidar. (Ook roeiers zullen zich bij de topsportcoördinator moeten melden om in aanmerking te komen voor een topsportstatus.

Procedure aanvraag topsportstatus

 • Wanneer je in aanmerking denkt te komen maak je een afspraak met de topsportcoördinator via de Student Desk.
 • Je vult het formulier aanmelding topsportstatus voor Tilburg University in.
 • Je stuurt een email met jouw prestaties van de afgelopen drie jaar en je trainingsarbeid van het afgelopen jaar en het komende jaar naar de topsportcoördinator.
 • Wanneer er besloten wordt dat je in aanmerking komt voor een topsportstatus ontvang je een officiële verklaring van het College van Bestuur.
 • De verklaring is geldig voor één collegejaar en moet jaarlijks vóór aanvang van het collegejaar opnieuw worden aangevraagd.
 • De studieadviseur ontvangt een kopie van de verklaring.

Roeier bij T.S.R. Vidar

Het College van Bestuur vindt het belangrijk dat de Tilburgse Studenten Roeivereniging Vidar op hoog niveau kan concurreren met de roeiverenigingen van de andere universiteiten. Om Vidar te ondersteunen en te stimuleren zo professioneel mogelijk te werk te gaan, is de aangepaste topsportstatus beschikbaar voor een selectie wedstrijdroeiers waarmee ze aanspraak kunnen maken op de studieondersteuning voor topsporters.

Eerstejaarsroeiers

De wedstrijdroeiers worden in januari voorgedragen door het bestuur van Vidar, in overleg met de coach. Deze roeiers krijgen pas een topsportstatus nadat ze zich hebben gemeld bij de topsportcoördinator en, indien ze 1e jaars Bachelor studenten zijn, minimaal 18 ECTS in het 1e semester hebben gehaald. Een afspraak kun je maken via de Student Desk.

Ouderejaarsroeiers

Ouderejaars roeiers kunnen vanaf september door het bestuur van Vidar worden aangedragen, in overleg met de coach. Een ouderejaarsroeier komt in aanmerking voor een topsportstatus wanneer hij of zij zeker bij de wedstrijdsectie van dat collegejaar hoort.

Het College behoudt zich het recht van bovenstaande regelingen af te wijken op individuele gronden. Dit kan zowel in positieve zin zoals bij bijvoorbeeld uitzonderlijke sportprestaties, maar ook in negatieve zin bij slechte studieprestaties.

Studenten die door hun sportbond zijn aangemerkt als Topsporter/ Talent (A, B, HP, IT, NT, Belofte), krijgen na aanmelding bij de topsportcoördinator een officiële verklaring van de directeur van Student Services namens het College van Bestuur. Deze verklaring is een collegejaar geldig.

Vernieuwen topsportstatus

Een topsportstatus is een jaar geldig. Wanneer je eerder een topsportstatus hebt gehad van je eigen bond, dien je voor het volgende jaar te controleren of je hier wederom voor in aanmerking komt. De beslissing van de bond wordt dan door de universiteit overgenomen. Mocht je een Vidar-status of regionale status hebben ontvangen, dien je contact op te nemen met de topsportcoördinator via topsport@tilburguniversity.edu Of maak een afspraak met de topsportcoördinator via Student Desk.