Students Tilburg University

Zwangerschap en studeren met kinderen

Wanneer je zwanger bent, hoeft dat niet noodzakelijkerwijs het einde van je studie te betekenen. Als student ben je nu waarschijnlijk flexibeler dan wanneer je een (vaste) baan zou hebben.

Afhankelijk van de voortgang van je zwangerschap, het tijdstip van bevallen en de fase van je studie, kun je je studie tijdelijk onderbreken of later in het collegejaar inschrijven.

Wanneer je je studie niet onderbreekt en vertraging oploopt door je zwangerschap en bevalling, dan kunnen voltijdstudenten in aanmerking komen voor financiële compensatie, voor zover de vertraging plaats vindt in de periode dat je nog recht hebt op basisbeurs (de eerste vier jaar van je studie). Zie ook hoofdstuk 1 van het Profileringsfonds.

Om een en ander te bespreken en te regelen moet je een afspraak maken met de studieadviseur voor het bespreken van je studieplanning en de studentendecaan voor overige (financiële en administratieve) zaken.

De Rijksoverheid heeft een webtool ontwikkeld waarmee alleenstaande ouders die een studie volgen of dat van plan zijn digitaal ondersteund worden. De webtool op www.studiemetkind.nl geeft inzicht in de regelingen en mogelijkheden om studie te combineren met de zorg voor een of meer kinderen.