Students Tilburg University

Kolven

Dante Building D01 en D02 (Kleedruimte)

Achter de collegezalen DZ1 en DZ2

De werkafspraken voor gebruik van de kleedruimtes in Dante building zijn als volgt:

 • Voorafgaand aan de periode waarin van de voorziening gebruik gemaakt gaat worden, laat de studente dat weten aan de afdeling beveiliging in het Vigilant building, tel: 013 - 466 3000, b.g.g. 013 466 8300;
 • Afdeling beveiliging kijkt in de elektronische agenda of deze ruimte al door meer studenten wordt gebruikt als kolfruimte. Vervolgens wordt er bekeken wanneer de ruimte voor betrokkene gereserveerd kan worden;
 • De sleutel van de BHV-/EHBO-ruimte kan op vertoon van de Tilburg University kaart worden opgehaald bij het Sleutelbeheer van de afdeling Beveiliging in het Vigilant building, tel: 013 466 3000, b.g.g. 013 466 8300;
 • Na de lactatieperiode levert de studente de sleutel weer in bij de afdeling Beveiliging.

Dante Building D 263 (tevens rustruimte met bed)

 • De werkafspraken voor gebruik van kolfruimte D 263 in Dante building zijn als volgt:
 • Voorafgaand aan de periode waarin van de voorziening gebruik gemaakt gaat worden, beoordeelt de medewerkster via de Outlook-agenda of de ruimte vrij is en reserveert de ruimte op de benodigde tijdstippen. Studenten dienen contact op te nemen met de Anita Vink, tel. (013 - 4663577) indien zij gebruik willen maken van deze kolfruimte;
 • De sleutel van de gezondheidskamer kan op vertoon van de Tilburg University kaart worden opgehaald bij Anita Vink (kamer D 305, Dante building);
 • Na de lactatieperiode levert de studente / medewerkster de sleutel weer in bij Anita Vink.

Kolfruimte Academia building A 458

De werkafspraken voor gebruik van de kolfruimte in Academia building zijn als volgt:

 • Voorafgaand aan de periode waarin de voorziening gebruik gemaakt gaat worden, laat de medewerkster dat weten aan het secretariaat van Academic Services in Academia building (A109, i.verhagen@tilburguniversity.edu ), tel. (013 - 466 28 43). Studenten dienen contact op te nemen met de studentendecaan indien zij gebruik willen maken van deze kolfruimte;
 • Het secretariaat bekijkt of deze ruimte al door meer medewerksters wordt gebruikt als kolfruimte. Vervolgens wordt er bekeken wanneer de ruimte voor betrokkene gereserveerd kan worden.
 • De medewerker / student kan vervolgens de sleutel ophalen bij de receptie van Academia en na het kolven de sleutel daar weer afgeven.

Kleedruimte Cobbenhagen Congresbureau

De werkafspraken voor gebruik van de kleedruimtes bij het Congresbureau zijn als volgt:

 • Voorafgaand aan de periode waarin van de voorziening gebruik gemaakt gaat worden, laat de medewerkster / studente dat weten aan het hoofd Congresbureau, tel. 466 2700, Cobbenhagen building 011;
 • De medewerkster / studente kijkt in de academische agenda na of er een academische zitting staat gepland;
 • Indien er geen academische zitting staat gepland, zijn de kleedruimtes vrij en kan er gebruik van worden gemaakt. De kleedkamers zijn bezet van ca 1,5 uur voor aanvang promotie t/m ca 2 uur na afloop promotie. Dus bij een promotie om 14.15 uur, is de kleedkamer bezet van ongeveer 12.45 uur tot 17.00 uur;
 • Indien er een academische zitting staat gepland, zijn de kleedruimtes bezet, en kan er helaas geen gebruik worden gemaakt. Voor congressen worden de kleedkamers heel incidenteel gebruikt;
 • De sleutel van de kleedruimte kan op vertoon van de Tilburg University-kaart worden opgehaald bij het Sleutelbeheer van de afdeling Beveiliging in het Vigilant building, tel: (013 - 466) 3000, b.g.g. (013 - 466) 8300 (sleutel 143 van kamer C 015 = kleedkamer 2);
 • Na de lactatieperiode levert de medewerkster / studente de sleutel weer in bij de afdeling Beveiliging.

Deprez gebouw DP 105a

De werkafspraken voor gebruik van kolfruimte DP 105a in Dante building zijn als volgt:

 • Studenten/medewerksters dienen contact op te nemen met de Maarten van Alem, tel. (013 4664175, e-mail: g.j.f.vanalem@tilburguniversity.edu) indien zij gebruik willen maken van deze kolfruimte;
 • Maarten van Alem bekijkt of deze ruimte al door meer medewerksters/studenten wordt gebruikt als kolfruimte. Vervolgens wordt er bekeken wanneer de ruimte voor betrokkene gereserveerd kan worden.