Students Tilburg University

Studievertraging

Door bijzondere omstandigheden waar je zelf geen vat op hebt (overmacht), kun je studievertraging oplopen. Het is belangrijk om omstandigheden waardoor je vertraging oploopt te melden, zodat we de vertraging zoveel mogelijk kunnen beperken. Bovendien kan de vertraging in sommige gevallen financieel gecompenseerd worden.

Melding bijzondere omstandigheden
Extra: studievertraging door Corona maatregelen
Hoe en wanneer melden?
Wanneer financiële ondersteuning of voorziening van DUO?
Financiële voorziening is geen automatisme
Bijzondere doelgroepen

Meer informatie