Students Tilburg University

Geen erkende vertraging en toch nog niet afgestudeerd?

Als je geen erkende studievertraging hebt opgelopen en toch nog geen diploma hebt na vier jaar, dan zijn er slechts beperkt financiële faciliteiten, en je moet er wel wat voor doen.

  1. Na vier jaar basisbeurs heb je nog drie jaar recht op een lening inclusief de OV-chipkaart. Hoeveel je wilt lenen kun je zelf bepalen, van minimaal nul euro tot maximaal het normbedrag van studiefinanciering.

    Meer informatie over lenen bij DUO .
    Hoewel het aantrekkelijk lijkt om bij je eigen bank rood te staan is het toch belangrijk om je goed te laten informeren over de voorwaarden. Een lening bij DUO is bijna altijd voordeliger. Het rentepercentage is al enkele jaren 0% en de terugbetalingsvoorwaarden zijn gunstig, vergeleken met een commerciële lening. Verdiep je eens in de terugbetalingsvoorwaarden.

  2. Voor zover je dat nog niet doet kun je zelf bijverdienen (hoewel dat ten koste kan gaan van je studie) of een betaalde stage lopen.  Wanneer je onder het leenstelsel valt, mag je onbeperkt bijverdienen naast je studiefinanciering. Ook kan het voor je ouders fiscaal voordelig zijn als zij jou onderhouden. Raadpleeg hiervoor een belastinggids (buitengewone lasten; levensonderhoud van kinderen). Je ouders hebben overigens doorgaans geen recht meer op kinderbijslag.

  3. Je kunt ook zelf fondsen aanschrijven. Er zijn veel particuliere fondsen in Nederland, die elk hun eigen voorwaarden en procedures kennen. Een aantal fondsen ondersteunt studenten in bijzondere omstandigheden. De meeste fondsen stellen als minimum voorwaarde dat je geen recht op studiefinanciering (inclusief lening) meer hebt. Je kunt ook meedoen aan prijsvragen of meedingen naar beurzen, vaak voor het buitenland. 

  4. Wanneer het je niet lukt om binnen 10 jaar na aanvang een diploma hoger onderwijs te halen, moet je de prestatiebeurs (= voorwaardelijke lening) terugbetalen. Alleen wanneer er sprake is van een bijzondere omstandigheid waardoor je niet binnen de diplomatermijn bent afgestudeerd, kan de diplomatermijn verlengd worden. Bespreek met een studentendecaan of je hiervoor in aanmerking komt; een aanvraag dien je ook in via de studentendecaan. Wanneer er geen sprake is van bijzondere omstandigheden, dan kan de aanvullende beurs (als je die ontvangen hebt) worden kwijtgescholden. Hiervoor moet je zelf een verzoek indienen bij DUO.