Students Tilburg University

Geen erkende vertraging en toch nog niet afgestudeerd?

Als je geen erkende studievertraging hebt opgelopen en toch nog niet bent afgestudeerd na vier jaar, dan zijn er de volgende financiële faciliteiten:

 1. Na vier jaar basisbeurs heb je nog drie jaar recht op een lening inclusief de OV-chipkaart. Hoeveel je wilt lenen kun je zelf bepalen, van minimaal nul euro tot maximaal het normbedrag van studiefinanciering.

  Meer informatie over lenen bij DUO
  Hoewel het aantrekkelijk lijkt om bij je eigen bank rood te staan is het toch belangrijk om je goed te laten informeren over de voorwaarden. Een lening bij DUO is bijna altijd voordeliger. Het rentepercentage is iets lager dan de marktrente en vooral de terugbetalingsvoorwaarden zijn gunstig.

 2. Als je geen recht meer hebt op een lening van DUO (omdat de zeven jaar voorbij zijn), kun je proberen een banklening af te sluiten. Banken vragen vaak een garantie dat je binnen twaalf maanden afstudeert. je kunt de studentendecaan vragen om zo'n verklaring. Met die verklaring kun je bij de bank een lening afsluiten voor de kosten van de opleiding en levensonderhoud. De condities voor zo'n lening verschillen per bankinstelling. De terugbetalingsregeling kan in overleg met de bank worden afgestemd op je persoonlijke situatie na afstuderen. De hoogte van het bedrag, de duur van de lening en de wijze van terugbetalen zijn zaken die je met de bank kunt bespreken, maar zijn wel aan maxima gebonden.

 3. Andere mogelijkheden zijn zelf bijverdienen (hoewel dat ten koste kan gaan van je studie) of een betaalde stage lopen. Ook kan het voor je ouders fiscaal voordelig zijn als zij jou onderhouden. Raadpleeg hiervoor een belastinggids (buitengewone lasten; levensonderhoud van kinderen). Je ouders hebben overigens doorgaans geen recht meer op kinderbijslag.

 4. Je kunt ook zelf fondsen aanschrijven. Er zijn veel particuliere fondsen in Nederland, die elk hun eigen voorwaarden en procedures kennen. Een aantal fondsen ondersteunt studenten in bijzondere omstandigheden. De meeste fondsen stellen als minimum voorwaarde dat je geen recht op studiefinanciering (inclusief lening) meer hebt. Je kunt ook meedoen aan prijsvragen of meedingen naar beurzen, vaak voor het buitenland.

  In het Studenten Service Centrum kun je de fondsendisk raadplegen.

 5. Wanneer het je niet lukt om binnen 10 jaar na aanvang een diploma hoger onderwijs te halen, moet je de prestatiebeurs (= voorwaardelijke lening) terugbetalen. Alleen wanneer er sprake is van een bijzondere omstandigheid waardoor je niet binnen de diplomatermijn bent afgestudeerd, kan de diplomatermijn verlengd worden. Je kunt dit aanvragen bij de studentendecaan, wanneer je aan de voorwaarden voldoet, zie hierboven.
  Wanneer er geen sprake is van bijzondere omstandigheden, dan kan de aanvullende beurs (als je die ontvangen hebt) worden kwijtgescholden. Hiervoor moet je een verzoek indienen bij DUO.