Students Tilburg University

Algemene meldingsplicht bijzondere omstandigheden

Door bijzondere omstandigheden waar je zelf geen vat op hebt (overmacht), kun je studievertraging oplopen. Wat het gevolg hiervan is en hoe en waarom je die omstandigheden moet melden, lees je op deze pagina.

Studievertraging kan forse (financiële) consequenties hebben. Door vertraging haal je misschien de norm voor het bindend studieadvies (BSA) niet, waardoor je niet verder kunt met je opleiding; hoe langer je over je studie doet, hoe meer je moet lenen of zelf bijverdienen; door een kleine vertraging kun je misschien niet op tijd naar de master doorstromen, waardoor je nog veel meer vertraging oploopt.

Wanneer je door overmacht met één of meer van deze consequenties geconfronteerd wordt, zijn er (financiële) faciliteiten waar je een beroep op kunt doen op voorwaarde dat je tijdig (binnen twee maanden) de bijzondere omstandigheden waardoor je studievertraging oploopt en misschien op gaat lopen, bij een studentendecaan gemeld hebt. Melding bij een onderwijscoördinator alleen is niet voldoende.

Vertraging door een bestuursfunctie, uitwisseling met een buitenlandse universiteit, door werk of een eigen bedrijf naast je studie of door andere zaken waar je zelf voor kiest, vallen niet onder overmacht: dit is een eigen keuze en valt daarom niet onder de regelingen voor financiële compensatie of uitstel bsa, en dus niet onder de meldingsplicht.

Let op:  voor financiële compensatie kom je alleen in aanmerking wanneer je studievertraging door erkende omstandigheden oploopt in je eerste vier jaar hoger onderwijs. Loop je daarna ook nog vertraging op, dan komt dat voor eigen rekening en risico. Wanneer je al in je vijfde jaar (of hoger) zit, dan hoef je dus geen omstandigheden meer te melden als het alleen om financiële compensatie gaat. Bespreek in dat geval met je onderwijscoördinator of het zin heeft om een melding te doen bij een studentendecaan, bijv. vanwege een te verwachten advies over een verzoek aan een examencommissie.

Lees hier wanneer je bijzondere omstandigheden moet melden  (pdf) en of je dat wel bij een studentendecaan moet doen of bij iemand anders.

Meldingstermijn
Niet automatisch een (financiële) voorziening
Speciale regelingen
Hulp