Students Tilburg University

Regels en voorwaarden bij het overstappen naar andere studie

Bij de overstap naar een andere opleiding is een aantal regelingen van belang.

Daarbij moet je onderscheid maken tussen de aanvraag studiefinanciering en de inschrijving bij de onderwijsinstelling. Je kunt ingeschreven zijn bij een onderwijsinstelling zonder studiefinanciering aan te vragen, maar andersom kan niet: om studiefinanciering te krijgen moet je ingeschreven zijn.

De regelgeving over studiefinanciering, collegegeld en inschrijving is niet eenvoudig. Het is verstandig om eerst een studentendecaan te raadplegen wanneer je van plan bent over te stappen en niet precies weet wat de consequenties hiervan zijn.

Wanneer overstappen?

Wanneer je zeker weet dat je van opleiding wilt veranderen, kun je dat soms halverwege het collegejaar doen, maar je kunt ook wachten tot het nieuwe collegejaar (september). Het zal afhangen van het tijdstip van je beslissing, en of je al meteen weet naar welke opleiding  je wil. Het is op veel opleidingen lastig en ook niet altijd toegestaan om midden in het jaar te beginnen, meestal is het moeilijk om de achterstand in te lopen. Op Tilburg University kun je je na 1 oktober alleen nog maar inschrijven aan een (andere) opleiding wanneer het College van Bestuur daarvoor toestemming geeft. De meeste opleidingen van Tilburg University laten geen eerstejaars studenten meer toe na 1 oktober. Informeer daarom eerst bij de onderwijs coördinator van de nieuwe opleiding.

Vooral in het HBO, waar vaker met blokken en klassen gewerkt wordt, kan halverwege instappen vervelend zijn. Ook kan het lastig zijn dat je de introductie hebt gemist en daardoor de aansluiting met medestudenten. Daarentegen is er een groeiend aantal HBO-instellingen dat tweemaal per jaar een instroommogelijkheid kent. In dat geval begin je zonder achterstand met je studieprogramma.

Als je toch halverwege het jaar wilt overstappen kan je bij de opleiding informeren wat het beste tijdstip is met het oog op de studieprogrammering. Als je aan het begin van het collegejaar al besluit over te stappen, dan kun je dat maar beter zo snel mogelijk doen, dan is de achterstand nog wel in te halen.

Let op: zorg dat je niet voor de tweede keer een overhaaste of ondoordachte keus maakt. Informeer altijd eerst bij de onderwijscoördinator van de desbetreffende opleiding. Die kan je vertellen of je tussentijds kan overstappen of tot het nieuwe studiejaar moet wachten en informatie geven over de opleiding en eventuele vrijstellingen.

Informeer bij de studentendecaan wat de consequenties voor je studiefinanciering zijn, als je besluit over te stappen.

Wanneer je niet (zeker) weet wat te studeren, meld je dan aan voor de Workshop Studiekeuzecheck.

Inschrijving en beëindiging van de inschrijving

Bij de studentenadministratie van je nieuwe instelling (voor opleidingen aan Tilburg University: bij de Student Desk) kun je informatie krijgen over de inschrijvingsprocedure. In principe schrijf je je in voor een heel collegejaar, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Als je na 1 september een verzoek doet om ingeschreven te worden, word je meestal ingeschreven op de eerste dag van de daaropvolgende maand. Let op: bij de meeste opleidingen aan Tilburg University is starten na 1 september niet mogelijk, tenzij er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden.

Wanneer je aansluitend in hetzelfde collegejaar overstapt naar een andere opleiding, hoef je niet je inschrijving aan de eerste opleiding te beëindigen. Zolang je nog geen diploma hebt, betaal je maar een keer het wettelijk tarief, ook al ben je ingeschreven voor meerdere opleidingen. Je inschrijving wordt automatisch beëindigd op 31 augustus. Je kunt je inschrijving natuurlijk wel beëindigen.

 

Collegegeld

Wanneer je nog geen diploma hoger onderwijs hebt en de nationaliteit van een EU-land hebt, betaal je het wettelijk tarief, dat overal in Nederland (hbo en wo) hetzelfde bedrag is.

Je hoeft dit bedrag maar één keer te betalen, ongeacht voor hoeveel opleidingen je je inschrijft.

Wanneer je niet voor het wettelijk tarief in aanmerking komt, verschillen de collegegeldbedragen per opleiding en per instelling. Lees meer over de tarieven collegegeld voor Tilburg University.

* Wanneer je het wettelijk tarief betaald hebt en je wilt naar een andere opleiding aan een andere instelling overstappen, dan is het dus niet per se nodig om je inschrijving op de eerste opleiding te beëindigen. Je kunt bij de Student Desk een betalingsbewijs (BBC: 'Bewijs Betaald Collegegeld') vragen, waarmee je je aan een opleiding  op een andere instelling kunt inschrijven zonder opnieuw collegegeld te betalen. Het heeft alleen maar zin je inschrijving tussentijds te beëindigen (en collegegeld terug te vragen) wanneer je niet meer in hetzelfde collegejaar een nieuwe opleiding begint.
Bindend Studieadvies (BSA)

Wanneer je je inschrijving aan de universiteit uiterlijk per 1 maart beëindigt, dan krijg je geen bindend studieadvies. Dit betekent dat je in het volgende collegejaar weer opnieuw met dezelfde opleiding zou kunnen beginnen, ongeacht of en hoeveel studiepunten je hebt behaald.  Je moet daarvoor uiterlijk in februari via Studielink je inschrijving beëindigen.

Wanneer je nog kan inschrijven in het eerste jaar van een opleiding op of na 1 oktober, krijg je dat jaar geen bindend studieadvies. Het jaar daarop (in je tweede jaar) is de bsa-norm 100%, dus dan moet je alle eerstejaars vakken behaald hebben.