Studie en studentenleven

Engels

Met een kleine 500 miljoen moedertaalsprekers en een derde van de wereldbevolking die de taal gebruikt, is het Engels met recht een wereldtaal te noemen. Engels is de internationale taal van de wetenschap, van de automatisering en van de luchtvaart. Het is bovendien een werktaal van internationale organisaties zoals de VN, de NAVO, de FIFA en de EU.

Ook in het Nederlandse hoger onderwijs dringt het Engels steeds verder door. Veel lesmateriaal is Engelstalig en het aantal Engelstalige opleidingen blijft toenemen. Het onderwijs in de masterfase vindt op de meeste Nederlandse universiteiten voor meer dan de helft in het Engels plaats.

Uiteraard is de Engelse taal ook niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Eén Engelssprekende collega in het gezelschap en de gehele vergadering vindt plaats in het Engels. Zeker voor een exportland als Nederland is beheersing van de Engelse taal een voorwaarde voor groei, maar eigenlijk is kennis van de taal wereldwijd onmisbaar in je carrière.

Het Language Center biedt voor studenten allerlei cursussen Engels aan. Sommige zijn een goede voorbereiding op een Engelstalige master, andere richten zich specifiek op schriftelijke of mondelinge vaardigheden.

English Advanced (Cambridge Proficiency Level)

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

Dit is een algemene vaardigheidscursus waarin alle onderdelen van de taalvaardigheid aan bod komen: schrijven, lezen, spreken en luisteren. Er is speciale aandacht voor vocabulaire en uitdrukkingen op hoog niveau. Het is de enige cursus uit ons aanbod die opleidt van niveau C1 naar niveau C2 en het is daarmee de cursus met het hoogste niveau.

Aan het eind van deze cursus beheers je een uitgebreide woordenschat en heb je een brede grammaticale kennis. Je kunt je zonder moeite zowel mondeling als schriftelijk uitdrukken in uiteenlopende situaties. Je hebt dan niveau C2 van het Europees Referentiekader bereikt.

Cursusinformatie >>

Kosten en inschrijven >>

English for Academic Writing

13x2 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

Deze cursus kies je vooral wanneer je je wilt voorbereiden op je bachelor- of masterscriptie. Naast woordenschat en grammatica ligt de focus vooral op zélf schrijven: structureren, goed refereren/citeren en de juiste stijl hanteren.

Aan het eind van de cursus kun je onder andere een gestructureerd essay of onderzoeksrapport schrijven, je eigen en andermans teksten herzien en een juiste bronvermelding toevoegen aan je teksten. Je hebt dan niveau C1 van het Europees Referentiekader bereikt.

Cursusinformatie >>

Kosten en inschrijven >>

English for TOEFL

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

Dit is een algemene vaardigheidscursus die zich richt op alle onderdelen van taalvaardigheid: schrijven, lezen, spreken en luisteren. Je kiest voor deze cursus wanneer je je algehele niveau Engels wilt verbeteren. De TOEFL geldt als richtlijn, maar let op: deze cursus is géén examentraining en je krijgt aan het eind ook géén officieel TOEFL-certificaat. Voordeel van deze cursus is dat de groep vrijwel altijd gesplitst wordt op basis van niveau, waardoor je met een redelijk homogene groep cursisten bij elkaar zit.

Aan het eind van de cursus kun je bijvoorbeeld strategieën voor lezen en luisteren inzetten, gestructureerde korte teksten over allerlei onderwerpen schrijven en vloeiender spreken. Bovendien ben je in staat om tabellen, grafieken en afbeeldingen in lopende tekst te beschrijven. Je hebt dan niveau B2/C1 van het Europees Referentiekader bereikt.

Cursusinformatie >>

Kosten en inschrijven >>

English for the Future

10x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

Dit is een algemene cursus waarin gewerkt wordt aan schrijven (essay, brief) en spreken (inclusief presentatie). Daarnaast zal aandacht besteed worden aan grammatica, vocabulaire en academische schrijfstijl. Je kiest voor deze cursus wanneer je je Engels in het algemeen wilt verbeteren of op uitwisseling gaat. Ook voor je latere werk kan deze cursus goed van pas komen.

Aan het eind van de cursus kun je vloeiender en met meer vertrouwen communiceren in het Engels en ben je bekend met verschillende typen wetenschappelijke en zakelijke teksten. Je hebt dan niveau C1 van het Europees Referentiekader bereikt.

Cursusinformatie >>

Kosten en inschrijven >>

English Speaking and Pronunciation

13x2 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 3 ECTS

Deze cursus richt zich op het verbeteren van uitspraak en spreekvaardigheid. Veel studenten voelen zich niet zelfverzekerd wanneer zij in het Engels moeten spreken of presenteren. Er wordt daarom tijdens deze cursus ook gewerkt aan het vergroten van je zelfvertrouwen. In de cursus wordt gebruik gemaakt van speciale uitspraaksoftware.

Aan het eind van de cursus kun je vloeiender en nauwkeuriger spreken en maak je geen algemene fouten meer in de uitspraak. Bovendien heb je strategieën geleerd om je woordenschat uit te breiden en om te gaan met onbekende woorden. Je hebt dan niveau C1 van het Europees Referentiekader bereikt.

Cursusinformatie >>

Kosten en inschrijven >>

English for Business Communication

10x2 uur college, 6 uur zelfstudie per week, 3 ECTS

In deze cursus ontwikkel je je communicatievaardigheden binnen een zakelijke context. Het is een praktische cursus waarin onder andere presentaties, vergaderingen en pitches voorbijkomen, telkens met een focus op zakelijke taal. Er is ook aandacht voor het schrijven van een prospectus, samenvattingen van beleidsteksten en sollicitatiebrieven. Aan het eind van de cursus heb je niveau C1 van het Europees Referentiekader bereikt.

Cursusinformatie >>

Kosten en inschrijven >>

English for Presentation and Performance

10x2 uur college, 6 uur zelfstudie per week, 3 ECTS

Tijdens deze cursus werk je aan het verbeteren van je presentatievaardigheden in verschillende contexten. Het geven van een interessante en overtuigende presentatie met goede taaltechnieken en non-verbale trucs staat centraal in deze cursus. Wanneer het kan, wordt de mogelijkheid geboden om naar een Engelstalige theatervoorstelling te gaan.

Aan het eind van de cursus ken je verschillende presentatievormen en weet je hoe je je presentatie aan moet passen aan je publiek. Je presentaties verlopen vloeiender, in beter Engels en met meer zelfvertrouwen. Je hebt dan niveau C1 van het Europees Referentiekader bereikt.

Cursusinformatie >>

Kosten en inschrijven >>