Studie en studentenleven

Frans

Frans: het is de taal van grote filosofen als Descartes en Sartre. De taal van beroemde wetenschappers als Marie Curie en Pasteur, van grote schrijvers als Victor Hugo en Marcel Proust, van beroemde dichters als Charles Baudelaire of Jacques Prévert. Ook in de modewereld, de juridische wereld en de wereld van de hotellerie is het Frans een belangrijke taal.

Maar er is méér. Als vijfde economische grootmacht is Frankrijk aantrekkelijk voor ondernemers, onderzoekers en buitenlandse studenten. Frans is zowel werktaal als officiële taal bij de VN, de EU, de UNESCO, de NAVO, bij het internationaal Olympisch Comité, het internationale Rode Kruis en bij verschillende internationale juridische instanties. Het is dan ook na het Engels de meest invloedrijke taal ter wereld. Kennis van het Frans is eigenlijk onmisbaar voor mensen die een loopbaan ambiëren bij een internationale organisatie.

Het Language Center biedt drie cursussen Frans aan: 'Frans voor absolute beginners',  ‘Frans voor beginners – Plus’, ‘Frans voor halfgevorderden’ en ‘Frans voor gevorderden’. Deze cursussen sluiten op elkaar aan: wanneer je de cursus voor beginners hebt afgerond kun je doorstromen naar de cursus voor halfgevorderden en dan naar die voor gevorderden. Denk je al meteen op een hoger niveau te kunnen instromen omdat je al wat meer voorkennis hebt van het Frans? Maak dan even een afspraak met coördinator Cristina Irún, dan kunnen jullie samen bekijken wat jouw instapniveau is en welke cursus het meest geschikt is voor jou.

Frans voor absolute beginners

7x 3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 3 ECTS

Deze cursus is geschikt voor absolute beginners en heeft het eindniveau A1 van het Europees Referentiekader. Tijdens de cursus ontwikkel je binnen korte tijd de basisvaardigheden zodat je aan het eind in staat bent om korte gesprekken in het Frans te voeren en beschikt je over een basiskennis van de grammatica.

De oefenactiviteiten zijn gericht op praktische en realistische situaties, zoals jezelf voorstellen of boodschappen doen.

Wanneer je de cursus hebt afgerond kun je doorstromen naar Frans voor beginners- Plus.

Frans voor beginners - Plus

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

Voor deze cursus rekenen we erop dat je al enige kennis van het Frans hebt. De basiskennis wordt weliswaar herhaald, maar het tempo ligt hoog. Vandaar de toevoeging ‘plus’ aan de cursustitel. In de cursus komen de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven allemaal in ongeveer gelijke mate aan bod. De oefenactiviteiten zijn gericht op praktische en realistische situaties, zoals jezelf voorstellen, boodschappen doen en spreken over een stad of regio.

Elk college wordt verrijkt met aspecten uit het dagelijks leven in Frankrijk, zoals eetgewoontes, dagindeling en literatuur. Als daar aanleiding toe is, worden ook Franse actualiteiten besproken.

Aan het eind van de cursus kun je bijvoorbeeld een portret van iemand schrijven, een eenvoudige tekst lezen en spreken over het weer. Je hebt dan niveau A2 van het Europees Referentiekader bereikt.

Frans voor halfgevorderden

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

Deze cursus is het vervolg op de cursus Frans voor beginners – Plus. Via groepsopdrachten en individuele opdrachten breid je je kennis van het Frans verder uit. Samen met medecursisten ga je bijvoorbeeld een nieuw product uitvinden en presenteren. En als huiswerk ga je een televisieprogramma bekijken en beluisteren, waar je daarna vragen over moet beantwoorden.

Verder krijg je meer informatie over Frankrijk en de Francofone landen. Eén college is geheel gewijd aan de ‘civilisation française’, waarbij ook een stukje geschiedenis en staatsinrichting de revue passeren. Daarnaast komen film en literatuur aan bod en haakt de docent aan bij de actualiteiten.

Aan het eind van de cursus kun je bijvoorbeeld een klachtenbrief schrijven, debatteren en praten over gebeurtenissen in het verleden. Je hebt dan niveau B1 van het Europees Referentiekader bereikt.

Frans voor gevorderden

8x2 uur college, 6 uur zelfstudie per week, 3 ECTS

Deze cursus is het vervolg op de cursus Frans voor halfgevorderden. Schrijfvaardigheid is in deze cursus belangrijker dan in de andere twee cursussen, terwijl tijdens de colleges het accent vooral ligt op spreekvaardigheid. Zo ga je met medecursisten een vergadering houden over een actueel onderwerp, waarbij iedereen een bepaalde rol krijgt toebedeeld. Eén van de huiswerkopdrachten is het schrijven van je CV en een sollicitatiebrief in het Frans.

De docent gebruikt in deze cursus voornamelijk authentiek materiaal afkomstig uit de francofone pers. Het materiaal is daarmee een bron van culturele informatie. Bij het onderwerp ‘solliciteren’ komt bijvoorbeeld de Franse arbeidsmarkt aan bod, bij het onderwerp ‘studeren’ het studentenleven in Frankrijk en het vergaderen is gelinkt aan de Franse maatschappij. Daarnaast spelen de actualiteiten een belangrijke rol in deze cursus.

Aan het eind van de cursus kun je bijvoorbeeld een krantenartikel schrijven, je mening geven en onderbouwen en een interview houden met een Franstalig persoon. Je hebt dan niveau B1/B2 van het Europees Referentiekader bereikt.