Studie en studentenleven

Spaans

Als je de Spaanse taal kent, gaat er een wereld voor je open. Ga maar na: als je Spaans spreekt, kun je wereldwijd met 500 miljoen mensen communiceren. Spaans is een officiële taal van de Verenigde Naties en de tweede meest gebruikte taal op het gebied van internationale communicatie. De Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur beïnvloedt bovendien wereldwijd de literatuur, kunst en architectuur.

Ook in de handelswereld is Spaans onmisbaar. In Noord-Amerika bijvoorbeeld is het aantal Spaanssprekende inwoners in tien jaar tijd met 60% gegroeid en is de Spaanssprekende consument de snelst groeiende markt. De verwachte economische groei van de Latijns-Amerikaanse landen zal van deze landen belangrijke internationale handelspartners maken. Omdat steeds meer bedrijven zaken doen op internationaal niveau, heb je voor werkgevers een streepje voor als je Spaans spreekt.

Het Language Center biedt drie cursussen in deze belangrijke taal aan: ‘Spaans voor beginners’, ‘Spaans voor halfgevorderden’ en ‘Spaans: vloeiend spreken’. De cursussen voor beginners en voor halfgevorderden worden zowel als reguliere cursus als als zomercursus aangeboden.

De drie cursussen sluiten op elkaar aan: wanneer je de beginnerscursus hebt afgerond, kun je doorstromen naar die voor halfgevorderden en vervolgens naar die voor spreekvaardigheid. Denk je al meteen met een cursus op een hoger niveau te kunnen beginnen omdat je voorkennis hebt van het Spaans? Maak dan even een afspraak met coördinator Cristina Irún, dan kunnen jullie samen bekijken wat jouw instapniveau is en welke cursus het meest geschikt is voor jou.

Spaans voor beginners

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

In deze cursus leer je de basis van het Spaans. Alle vaardigheden komen aan bod: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Daarnaast werk je aan grammatica en woordenschat. De oefenactiviteiten zijn gericht op praktische en realistische situaties. Zo ga je bijvoorbeeld een sollicitatiebrief schrijven en ga je, met een aantal medecursisten, een programma maken voor een weekend.

Elk college wordt verrijkt met culturele aspecten uit de Spaanstalige wereld. Daarbij kun je denken aan de gebeurtenissen in Spanje en in Latijns-Amerika en aan formeel of informeel taalgebruik.

Aan het einde van de cursus kun je bijvoorbeeld een persoonlijke brief schrijven, een informatieve tekst begrijpen en een eenvoudig gesprek voeren in het Spaans. Je hebt dan niveau A2 van het Europees Referentiekader bereikt.

Spaans voor halfgevorderden

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

Deze cursus is een vervolg op de cursus Spaans voor beginners. Je leert om langere en genuanceerde gesprekken en discussies in het Spaans te voeren, waarbij je in staat bent je mening duidelijk uit te drukken en te onderbouwen. Ook in deze cursus komen alle vaardigheden aan bod. De cursus zit boordevol leuke en interessante opdrachten. Zo ga je in groepsverband voorspellingen doen over elkaars toekomst en ga je een ooggetuigenverslag geven aan de politie over een ongeluk op straat.

Culturele aspecten die voorbij komen zijn bijvoorbeeld persoonlijke relaties in Spaanssprekende landen, de geschiedenis van Spanje en Latijns-Amerika of de rol van het geloof in de verschillende Spaanssprekende gebieden.

Aan het einde van de cursus kun je bijvoorbeeld de hoofdpunten van een actualiteitenprogramma op radio of tv begrijpen en argumenten geven voor jouw meningen of ideeën. Je hebt dan niveau B1 van het Europees Referentiekader bereikt.

Spaans - Verdieping

8x2 uur college, 6 uur zelfstudie per week, 3 ECTS

Deze cursus is een vervolg op de cursus Spaans voor halfgevorderden, Deze cursus richt zich op het verbeteren van alle vaardigheden door het oefenen van verschillende communicatieve situaties. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de aspecten die noodzakelijk zijn voor succesvolle communicatie, waaronder woordenschat, grammatica en culturele verschillen.

Aan het einde van de cursus kun je bijvoorbeeld Uitleg geven over een bepaald standpunt betreffende een actueel onderwerp, door het noemen van nadelen en voordelen van verschillende opties. Je hebt dan begin niveau B2 of B1.2 van het Europees Referentiekader bereikt.

Spaans - vloeiend spreken

8x2 uur college, 6 uur zelfstudie per week, 3 ECTS

Deze cursus is een vervolg op de cursus Spaans voor halfgevorderden en is uitsluitend gericht op spreekvaardigheid. Je oefent in verschillende communicatieve situaties, zoals je voorstellen, een praatje maken, debatteren, vergaderen, onderhandelen en een presentatie geven. Op cultureel gebied is er vooral veel aandacht voor de verschillen tussen Nederland en Spaanstalige landen.

Aan het einde van de cursus kun je bijvoorbeeld gedetailleerd verslag doen van ervaringen en daarbij gevoelens en reacties beschrijven. Je hebt dan niveau B1.2 van het Europees Referentiekader bereikt.

Taaltoetsen

DELE is de afkorting van 'Diploma de Español como Lengua Extranjera' en het betekent 'Diploma voor Spaans als Vreemde Taal'.

De DELE-diploma's zijn de enige officiële diploma's met een internationaal karakter die de kennis en beheersing van de Spaanse taal bewijzen. Ze worden toegekend namens het Spaanse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport door het Instituto Cervantes.

Het is mogelijk het DELE-examen af te leggen bij Tilburg University.

Meer informatie over DELE-diploma's

Eerstvolgende toetsdata