Studying for exams

Tentamens en toetsen

Wat is handig om te weten als je een (mondeling) tentamen, examen of (digitale) toets moet maken?

Tentamens op zaterdag en in de avonden

Om ervoor te zorgen dat de tentamens voor de studenten voldoende verspreid worden over de tentamenperiode en er geen tentamens tegelijkertijd plaatsvinden, wordt er uitgeweken naar de zaterdagen en avonden.