Studying for exams

Aangepaste tentamens

Wanneer je een tentamen vanwege een functiebeperkingen of (chronische) ziekte in aangepaste vorm wilt maken, moet je daarvoor toestemming vragen. Hieronder lees je hoe je dat kunt doen.

Studievertraging?

 Verwacht je studievertraging op te lopen door je functiebeperking of (chronische) ziekte, meld dit dan bij de studentendecaan.

Tentamenvoorziening aanvragen

Vul het aanvraagformulier aangepast tentamen in 

Belangrijk om te weten:

  • Stuur een bewijsstuk mee bij het formulier. 
  • Check de webpagina Bewijsstukken functiebeperking, ziekte of bijzondere omstandigheden om te zien aan welke eisen een bewijsstuk moet voldoen. 
  • De studentendecaan besluit namens de examencommissie of en voor welke voorziening je in aanmerking komt. Dit geldt voor een aantal standaardvoorzieningen, zoals extra tijd. Als je verzoek maatwerk betreft, bepaalt de examencommissie of en voor welke voorziening je in aanmerking komt. 
  • Wanneer je verzoek goedgekeurd wordt, ontvang je per e-mail een Besluit Tentamen Voorziening (BTV). Daarin staat vermeld vanaf welke datum je voorziening ingaat. In geval van een chronische beperking geldt je Besluit Tentamen Voorziening zolang je bent ingeschreven bij de universiteit en collegegeld betaalt.  Je hoeft dan dus geen nieuw verzoek in te dienen als je van opleiding verandert.

Doorlooptijd aanvraag tentamenvoorziening

Na het insturen van het aanvraagformulier hoor je uiterlijk binnen 30 dagen of je een toekenning of afwijzing op je verzoek krijgt. Bij de behandeling van de verzoeken houden we ons aan de wettelijke regels van de Wet Gelijke Behandeling (WGB). We kijken naar wat voor jou als student noodzakelijk en passend is en wat vanuit de universiteit redelijkerwijs georganiseerd kan worden.

Gebruik maken van de toegekende voorziening

Om gebruik te maken van de toegekende voorziening(en) dien je de volgende procedure bij elk tentamen te volgen:

  • Schrijf je op de gebruikelijke manier in voor schriftelijke tentamens via OSIRIS Student. Op de webpagina Schriftelijke tentamens lees je hier meer over. 
  • Als je toetsvoorzieningen hebt gekregen, zullen deze automatisch tot je beschikking zijn tijdens je tentamen.  Je krijgt net als alle studenten 4 werkdagen voor het tentamen een oproep. Het tijdstip van het toets kan maximaal een half uur afwijken van de studenten die de toets in de reguliere zaal maken. In je tentamenoproep staat het tijdstip vermeldt.
  • Weet je van te voren al dat je een bepaalde toets niet gaat maken, stuur dan een bericht naar tentamenorganisatie@tilburguniversity.edu zodat we geen voorzieningen voor je hoeven klaar te zetten.
  • Kun je het tentamen op het laatste moment niet maken? Meld je dan af in OSIRIS Student.

Algemene tentamenregels

De tentamenregels waaraan alle studenten zich dienen te houden, vind je op de website over schriftelijke tentamens

Cursus evaluatie

Wanneer je toets maakt met een voorziening, zit je meestal in een andere zaal dan de reguliere toets. In dat geval ontvang je om privacy redenen geen formulier voor de cursus evaluatie achteraf. Omdat je meestal de enige bent die een bepaalde toets maakt, kunnen de antwoorden te gemakkelijk herleid worden naar de student die het heeft ingevuld.