Programming

Digitaal toetsen en online tentamens

In het academisch jaar 2021-2022 zullen zowel online als op de campus tentamens worden afgenomen. Schriftelijke tentamens zullen op de campus plaatsvinden, indien de COVID-19 situatie dit toelaat. Naast de schriftelijke tentamens op de campus kan het zijn dat jouw tentamen online wordt afgenomen zonder surveillance of digitaal wordt afgenomen met surveillance op de campus. Op deze pagina lees je wat jij kunt doen om je goed voor te bereiden op online tentamens en digitale tentamens op de campus.

De online tentamens worden afgenomen met behulp van TestVision en Canvas. Waar nodig wordt er bij de online tentamens online proctoring ingezet. Wordt er bij jouw tentamen gewerkt met online proctoring? Doorloop dan de stappen op de pagina over online proctoring om je voor te bereiden.

De wijze waarop de (her)tentamens zullen worden afgenomen zal zo spoedig mogelijk per vak gepubliceerd worden via Canvas.