Programming

Online tentamen maken met TestVision

Tilburg University gebruikt het softwareprogramma TestVision doorgaans bij het afnemen van digitale tentamens op de campus. Momenteel wordt deze toetssoftware tevens ingezet voor het organiseren van online tentamens op afstand.
Het is belangrijk dat je ruim voor de tentamendatum onderstaande stappen doorloopt, zodat je de tijd hebt om eventuele problemen op te lossen en je goed voorbereid aan het tentamen kunt beginnen.

Bereid jezelf voor op een tentamen in TestVision

Het is belangrijk dat je ruim voor de tentamendatum onderstaande stappen doorloopt, zodat je de tijd hebt om eventuele problemen op te lossen en je goed voorbereid aan het tentamen kunt beginnen.

LET OP: wordt er bij jouw tentamen gewerkt met online proctoring? Doorloop dan de stappen op de pagina over online proctoring om je voor te bereiden.

1. Schrijf je op tijd in voor het tentamen
2. Controleer of je hardware (laptop/computer) en internetverbinding voldoen aan de vereisten
3. Doorloop het oefententamen
4. Lees de TestVision INSTRUCTIES en tentamenregels door
5. Bereid je werkplek en jezelf voor
6. Volg deze tips tijdens het tentamen
7. Wees alert op 'nabellen' en uitstel van contact met medestudenten na afloop van tentamens
8. Ben je ervan bewust dat een digitaal tentamen met TestVision OP DE CAMPUS afgenomen kan worden

Technische problemen tijdens een tentamen

Neem bij technische problemen tijdens de tentamenafname contact op met IT Support via +31 (0)13 - 466 2222 of itsupport@tilburguniversity.edu. Ondersteuning is aanwezig tijdens alle ingeroosterde tentamens. Vermeld hierbij altijd de vakcode en vaknaam van het tentamen in kwestie. Geef ook altijd expliciet aan of het tentamen in Canvas of TestVision wordt afgenomen.

Vragenlijst na tentamen

Aan het eind van je ingeroosterde online tentamen krijg je de mogelijkheid om aan te geven dat er verstoringen zijn geweest tijdens je tentamen die mogelijk als onregelmatigheid worden gezien. Denk aan een internetverbinding die regelmatig haperde of technische foutmeldingen die op het scherm kwamen.

Het invullen van de vragenlijst aan het eind van het tentamen is verplicht. Meld alle mogelijke gebeurtenissen tijdens het tentamen, die relevant kunnen zijn voor het beoordelen van het tentamen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Ik kan niet inloggen in het online tentamen in TestVision, wat moet ik doen?
Heb ik een webcam nodig voor mijn online tentamens?
Wat gebeurt er als mijn internetverbinding tijdens een online tentamen (zonder proctoring) af en toe wegvalt?
Als ik, bijvoorbeeld door technische problemen, later aan het tentamen begin dan de officiële aanvangstijd, krijg ik dan extra tijd aan het eind?
Geldt bij online tentamens ook de regel dat je tot 30 minuten na de officiële aanvangstijd van het tentamen nog mag starten?
Wanneer krijg ik de definitieve uitslag van een online tentamen gemaakt in Canvas of TestVision?