Studying for exams

European Credit Transfer System (ECTS)

ECTS (European Credit Transfer System) is ontwikkeld door de Europese Commissie om een gemeenschappelijke procedure bij de academische erkenning van buitenlandse studieresultaten te kunnen garanderen.

Studiebelasting

Het Europees Systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiebelastingpunten is een systeem dat de student centraal stelt en dat gebaseerd is op de werkbelasting voor de student om de doelstellingen van een bepaald programma te bereiken. Die doelstellingen zijn bij voorkeur gespecificeerd in termen van eindtermen en te verwerven bekwaamheden.

Het ECTS systeem is gebaseerd op drie sleutelelementen:

  • Informatie (over studieprogramma's en resultaten)
  • Wederzijdse overeenkomst (tussen partnerinstellingen en student
  • Het gebruik van ECTS credits (om werklast te meten voor alle studenten)

Toekenning credits

De credits worden toegekend voor alle onderwijsonderdelen van een studieprogramma (zoals colleges, stages, scripties etc.) en geven de hoeveelheid werk weer die elk onderdeel vereist in verhouding tot de totale hoeveelheid werk die nodig is om in het desbetreffende programma een vol studiejaar te voltooien. De gemiddelde werklast voor een volledig studiejaar is 60 ECTS credits, voor een semester is dit 30 ECTS.

Volledige academische erkenning is een condito sine qua non voor studentenmobiliteit in het kader van het ERASMUS+ programma. Volledige erkenning betekent dat de studieperiode in het buitenland een vergelijkbare studieperiode aan de thuisinstelling vervangt.

Learning agreement

Het 'Learning Agreement' bepaalt het studieprogramma dat gevolgd zal worden aan de buitenlandse universiteit en de hiervoor toegekende ECTS credits om het studieprogramma succesvol te beëindigen. Het 'Learning Agreement' verbindt zowel de thuis- als de gastinstelling als ook de student.

Transcript of records

Het 'Transcript of Records' toont de studieresultaten van de student op een doorzichtige en begrijpbare manier zodat deze gemakkelijk kunnen worden omgezet in de eigen instelling.

Proof of recognition

De 'Proof of Recognition' toont dat de studieperiode in het buitenland is erkend in de eigen instelling.

Zie ook: