Students Tilburg University

Belangrijke regels toetsen en tentamens

Gedurende het academisch jaar maak je regelmatig toetsen en tentamens. Tijdens het maken van deze toetsen en tentamens gelden regels en richtlijnen waar we je graag over willen informeren. De belangrijkste regels staan hieronder genoemd.

Zorg ervoor dat je:

  1. Je tijdig en op de voorgeschreven wijze voor toetsen en tentamens inschrijft. Meer informatie over inschrijven vind je op de webpagina schriftelijke tentamens.
  2. Naar de juiste zaal gaat en plaats neemt op de stoel die aan jou is toegewezen.
  3. Op tijd bent voor een toets of tentamen en altijd rekening houdt met mogelijke vertragingen in het openbaar vervoer of verkeer.
  4. Een geldig legitimatiebewijs (Tilburg University card, paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) bij je hebt.
  5. Altijd het voorblad van een toets of tentamen zorgvuldig leest. Hier staat belangrijke informatie op met betrekking tot het type rekenmachine dat je al dan niet mag gebruiken, of het gebruik van een woordenboek is toegestaan, etcetera.
  6. Telefoon uit staat en je deze in een afgesloten tas aan de zijkant van de zaal plaatst. Het is niet toegestaan om een mobiele telefoon binnen handbereik te hebben, zelfs als deze uitstaat.
  7. Geen horloge of smartwatch om hebt en je deze in een afgesloten tas aan de zijkant van de zaal plaatst.
  8. Geen spiekbriefjes bij je hebt. Een surveillant kan niet controleren welke stof relevant is voor de toets of het tentamen waar je mee bezig bent. Zorg er daarom voor dat je niets bij je hebt dat als spiekbriefje zou kunnen worden aangemerkt.

Als je bovenstaande regels volgt, voorkom je problemen. Houd je je niet aan de regels dan heeft dat vervelende gevolgen. Sancties zijn bijvoorbeeld dat de toets of het tentamen dat je hebt gemaakt niet wordt nagekeken of dat je wordt uitgesloten voor toekomstige toetsen en tentamens.

De hierboven weergegeven lijst met regels is niet uitputtend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Zorg er daarom voor dat je goed op de hoogte bent van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie. Als er onduidelijkheid over de regels bestaat doe dan navraag.

Heel veel succes met je studie in het komende academisch jaar!

De Examencommissie TiSEM