Programming

Online tentamen maken met online proctoring

Tilburg University heeft besloten om online proctoring in te zetten voor een beperkt aantal tentamens. Begin voorbereid aan je tentamen. Doorloop alle stappen en bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden.

Update algemene richtlijnen

Over online proctoring

Online proctoring is een manier om op afstand te surveilleren en daarmee onregelmatigheden door studenten tijdens het afleggen van een tentamen op te sporen. Het doel van online proctoring of surveilleren op afstand is dus gelijk aan het doel van surveilleren bij een tentamen dat op de campus wordt afgenomen: het opsporen van onregelmatigheden en fraude. Daarmee wordt de waarde van het diploma gewaarborgd.

Het beleid van Tilburg University is dat online proctoring slechts kan worden ingezet als er geen alternatieven voorhanden zijn. Online proctoring zal enkel worden ingezet bij een kennisgerichte tentamens waarvan de examencommissie van oordeel is dat gebruikmaking van een systeem voor online proctoring noodzakelijk is om fraude te voorkomen en de student te identificeren om de rechtmatigheid en publieke waarde van het diploma te waarborgen.

Bereid jezelf voor op een tentamen met online proctoring

Het is belangrijk dat je ruim voor de tentamendatum onderstaande stappen doorloopt, zodat je de tijd hebt om eventuele problemen op te lossen en je goed voorbereid aan het tentamen kunt beginnen.

1. Schrijf je op tijd in voor het tentamen
2. Controleer of je hardware (laptop/computer) en internetverbinding voldoen aan de vereisten
3. Controleer of Three- en Four Finger Gestures uitstaan
4. Installeer de Proctorio Extensie in de Google Chrome browser (en voorkom dat er bij je tentamen om een Access Code gevraagd wordt)
5. Schakel je VPN verbinding uit
6. Voer de Proctorio System Diagnotic Test uit
7. Doorloop het verplichte oefententamen
*NIEUW, 21 MEI* | 8. Regel een klok of wekker om de tijd in de gaten te houden
9. Bereid jezelf, je werkplek en je deskscan voor

Tijdens het tentamen

  • Technische problemen

Indien je technische problemen ervaart met Proctorio terwijl je in het tentamen zit, neem dan contact op met Proctorio via de Live Chat, door op het ‘Chat’-icoon te klikken in de ‘Proctorio Quiz Tools’. Als je niet (meer) in het tentamen zit, ga dan naar www.proctorio.com/support en klik op de knop ‘Live Chat.

Zijn de problemen hiermee niet opgelost, neem dan contact op met IT support via +31 (0)13-466 4663 of itsupport@tilburguniversity.edu. Vermeld hierbij altijd de vakcode en vaknaam van het tentamen in kwestie. Geef ook altijd expliciet aan of het tentamen in Canvas of TestVision wordt afgenomen.

Na het tentamen

  • Vragenlijst

Aan het eind van je ingeroosterde online tentamen krijg je de mogelijkheid om aan te geven dat er verstoringen zijn geweest tijdens je tentamen die mogelijk als onregelmatigheid worden gezien. Denk aan een internetverbinding die regelmatig haperde of technische foutmeldingen die op het scherm kwamen.

Het invullen van de vragenlijst aan het eind van het tentamen is verplicht. Meld alle mogelijke gebeurtenissen tijdens het tentamen, die relevant kunnen zijn voor het beoordelen van het tentamen.

  • Procedure na het tentamen

De procedure na een online tentamen met proctoring is gevisualiseerd in een roadmap. 

Download roadmap

Roadmap tentamen proctoring

Veelgestelde vragen en antwoorden

We hebben veelgestelde vragen en antwoorden over online proctoring opgesteld. De vragen en antwoorden worden regelmatig bijgewerkt. Ga direct naar vragen over:

Meest gestelde vragen

Hoe ziet de procedure na een online tentamen met proctoring eruit?
Wat moet ik doen wanneer bij het opstarten van het tentamen gevraagd wordt naar een ACCESS CODE?
Wat moet ik doen als ik een melding krijg dat mijn computer te weinig RAM geheugen bevat?
Ik heb geen Tilburg University Card. Mag ik mij identificeren met een ID-bewijs, paspoort of rijbewijs tijdens mijn geproctorde tentamen?
Wat houdt de DESK SCAN in aan het begin van het tentamen?

Online proctoring

Waarom maakt de ene opleiding bij Tilburg University wel gebruik van online proctoring en de andere niet?
Is er een lijst van geproctorde tentamens?
Ik wil of kan niet deelnemen aan een geproctord tentamen. Welke tentamen regelingen zijn er?
Wordt er bij online geproctorde tentamens ook rekening gehouden met speciale voorzieningen?
Hoe kan ik melding maken van verstoringen of problemen tijdens mijn tentamen, zodat dit meegenomen wordt in de beoordeling van de opnames van mijn tentamen?

Proctorio

Klopt het dat er voortdurend iemand meekijkt tijdens een tentamen met online proctoring?
Besluit Proctorio software of er fraude is gepleegd?
Wat doet Tilburg University met door Proctorio gevonden indicaties van onregelmatigheden?
Wordt het tentamen afgebroken als Proctorio mogelijke onregelmatigheden constateert?
Is de veiligheid en beveiliging van Proctorio zelf onderzocht?
Hoe veilig is mijn data bij Proctorio?

Privacy

Voldoet Proctorio aan de AVG?
Wat neemt Proctorio tijdens een tentamen op?
Wie kan de opnames van mijn tentamenafname bekijken?
Wat gebeurt er met de opgeslagen gegevens na afloop van het tentamen met online proctoring?
Kunnen mijn gegevens voor iets anders worden gebruikt dan online proctoring?
Wanneer is de Proctorio extensie in mijn Chrome browser actief?
Kan ik de Proctorio extensie ook (tijdelijk) de-installeren of deactiveren?

Mogelijke fraude

Wat wordt als mogelijke fraude gezien bij een tentamen met online proctoring?
Als ik hardop denk, wordt dat gezien als fraude?
Mag ik (online) kladpapier, boeken, een (online) rekenmachine, een koptelefoon of oortjes gebruiken tijdens een geproctord tentamen?
Mag ik naar het toilet tijdens een geproctord tentamen?

Ruimte

Welke eisen worden gesteld aan de ruimte waarin ik een geproctord tentamen maak?
Wat als twee studenten in dezelfde kamer een tentamen zitten te maken?
Wat als twee studenten samenwonen en dezelfde studie doen en dus hetzelfde tentamen moeten maken?
Wat als een familielid/huisgenoot de kamer komt binnenlopen tijdens het tentamen? Is er dan sprake van fraude?
Moet ik de hele ruimte filmen waar ik het tentamen maak?

Voor het tentamen

Hoe moet ik me voorbereiden op een online tentamen met online proctoring?
Hoe kan ik controleren of de Proctorio Extensie in Chrome goed is geïnstalleerd?

Tijdens het tentamen

Geldt bij online tentamens ook de regel dat je tot 30 minuten na de officiële aanvangstijd van het tentamen nog mag starten?
Hoe fotografeer ik mijn Tilburg University Card aan het begin van het tentamen?
Ik kan niet inloggen in het online geproctorde tentamen, wat moet ik doen?
Wat als er technisch iets misgaat tijdens het maken van een tentamen via online proctoring?
De tentamenvragen in Canvas verschijnen in een andere taal dan ik verwacht. Wat kan ik doen?
Hoe kan ik inzoomen op het beeld tijdens een geproctord tentamen?
Ik krijg aan het eind van het tentamen in Canvas een wit scherm, nadat ik op Submit heb gedrukt. Zijn mijn antwoorden wel goed opgeslagen?
Wat gebeurt er als ik per ongeluk tijdens het tentamen een ander tabblad in de browser of software open?

Na het tentamen

Waarom moet ik na mijn geproctorde tentamen nog een vragenlijst invullen?
Is het zeker dat een surveillant de opnames van mijn tentamenafname bekijkt?
Krijgen studenten te horen wanneer er gekeken wordt naar de opnames?
Wat gebeurt er als je een proces verbaal krijgt?
Duurt het nakijken van geproctorde tentamens langer?

Hardware, software en internetverbinding

Wat gebeurt er als mijn internetverbinding tijdens het maken van een geproctord tentamen (af en toe) wegvalt?
Zijn mijn antwoorden opgeslagen als mijn internetverbinding wegvalt tijdens een geproctord tentamen?
Wat als ik niet over de juiste computer of internetverbinding beschik (bijvoorbeeld te weinig RAM-geheugen, geen camera of microfoon)?
Als ik, bijvoorbeeld door technische problemen, later aan het tentamen begin dan de officiële aanvangstijd, krijg ik dan extra tijd aan het eind?

FAQ coronavirus en tentamens

Bekijk de algemene Veelgestelde vragen met betrekking tot coronavirus en tentamens (op afstand).