Programming

Online tentamen maken met online proctoring

Tilburg University heeft besloten om online proctoring in te zetten voor een beperkte groep tentamens. Om je zo goed mogelijk te informeren en op de hoogte te houden van de maatregelen en ontwikkelingen, hebben we onderstaande informatie en veelgestelde vragen over online proctoring uitgewerkt.

Over online proctoring

Online proctoring is een manier om op afstand te surveilleren en daarmee onregelmatigheden door studenten tijdens het afleggen van een tentamen op te sporen. Het doel van online proctoring of surveilleren op afstand is dus gelijk aan het doel van surveilleren bij een tentamen dat op de campus wordt afgenomen: het opsporen van onregelmatigheden en fraude. Daarmee wordt de waarde van het diploma gewaarborgd.

Het beleid van Tilburg University is dat online proctoring slechts kan worden ingezet als er geen alternatieven voorhanden zijn. Online proctoring zal enkel worden ingezet bij een volgens de opleidingsdirecteur erkend sleutelvak met kennisgerichte tentamens cruciaal voor of dicht op het moment van het diploma.

Voorbereiden op een tentamen met online proctoring

Het is belangrijk dat je ruim voor de tentamendatum onderstaande stappen doorloopt, zodat je de tijd hebt om eventuele problemen op te lossen en je goed voorbereid aan het tentamen kunt beginnen.

1. Schrijf je op tijd in voor het tentamen
2. Controleer of je hardware (laptop/computer) en internetverbinding voldoen aan de vereisten
3. Installeer de Proctorio Extensie in de Google Chrome browser
4. Schakel je VPN verbinding uit
5. Voer de Proctorio System Diagnotic Test uit
6. Doorloop het oefententamen
7. Bereid je werkplek en jezelf voor

Veelgestelde vragen en antwoorden

We hebben veelgestelde vragen en antwoorden over online proctoring opgesteld. De vragen en antwoorden worden regelmatig bijgewerkt. Ga direct naar vragen over:

Online proctoring

Waarom maakt de ene opleiding bij Tilburg University wel gebruik van online proctoring en de andere niet?
Is er een lijst van geproctorde tentamens?
Ik wil of kan niet deelnemen aan een geproctord tentamen. Hoe werkt de opt-out regeling?
Wordt er bij online geproctorde tentamens ook rekening gehouden met speciale voorzieningen?
Hoe kan ik melding maken van verstoringen of problemen tijdens mijn tentamen, zodat dit meegenomen wordt in de beoordeling van de opnames van mijn tentamen?

Proctorio

Klopt het dat er voortdurend iemand meekijkt tijdens een tentamen met online proctoring?
Besluit Proctorio software of er fraude is gepleegd?
Wat doet Tilburg University met door Proctorio gevonden indicaties van onregelmatigheden?
Wordt het tentamen afgebroken als Proctorio mogelijke onregelmatigheden constateert?
Is de veiligheid en beveiliging van Proctorio zelf onderzocht?
Hoe veilig is mijn data bij Proctorio?

Privacy

Voldoet Proctorio aan de AVG?
Wat neemt Proctorio tijdens een tentamen op?
Wie kan de opnames van mijn tentamenafname bekijken?
Wat gebeurt er met de opgeslagen gegevens na afloop van het tentamen met online proctoring?
Kunnen mijn gegevens voor iets anders worden gebruikt dan online proctoring?
Wanneer is de Proctorio extensie in mijn Chrome browser actief?
Kan ik de Proctorio extensie ook (tijdelijk) de-installeren of deactiveren?

Mogelijke fraude

Wat wordt als mogelijke fraude gezien bij een tentamen met online proctoring?
Als ik om mij heen kijk tijdens het nadenken, wordt dat dan gezien als fraude?
Als ik hardop denk, wordt dat gezien als fraude?
Mag ik (online) kladpapier, boeken, een (online) rekenmachine, een koptelefoon of oortjes gebruiken tijdens een geproctord tentamen?
Mag ik naar het toilet tijdens een geproctord tentamen?

Ruimte

Welke eisen worden gesteld aan de ruimte waarin ik een geproctord tentamen maak?
Wat als twee studenten in dezelfde kamer een tentamen zitten te maken?
Wat als twee studenten samenwonen en dezelfde studie doen en dus hetzelfde tentamen moeten maken?
Wat als een familielid/huisgenoot de kamer komt binnenlopen tijdens het tentamen? Is er dan sprake van fraude?
Moet ik de hele ruimte filmen waar ik het tentamen maak?

Voor het tentamen

Hoe moet ik me voorbereiden op een online tentamen met online proctoring?
Hoe kan ik controleren of de Proctorio Extensie in Chrome goed is geïnstalleerd?
Wanneer kan ik het oefententamen doen met Proctorio?

Tijdens het tentamen

Wat houdt de desk scan in aan het begin van het tentamen?
Hoe fotografeer ik mijn Tilburg University Card aan het begin van het tentamen?
Ik kan niet inloggen in het online geproctorde tentamen in Canvas, wat moet ik doen?
Als ik, bijvoorbeeld door technische problemen, later aan het tentamen begin dan de officiële aanvangstijd, krijg ik dan extra tijd aan het eind?
Wat als er technisch iets misgaat tijdens het maken van een tentamen via online proctoring?
De tentamenvragen in Canvas verschijnen in een andere taal dan ik verwacht. Wat kan ik doen?
Hoe kan ik inzoomen op het beeld tijdens een geproctord tentamen?
Ik krijg aan het eind van het tentamen in Canvas een wit scherm, nadat ik op Submit heb gedrukt. Zijn mijn antwoorden wel goed opgeslagen?

Na het tentamen

Waarom moet ik na mijn geproctorde tentamen nog een vragenlijst invullen?
Is het zeker dat een surveillant de opnames van mijn tentamenafname bekijkt?
Krijgen studenten te horen wanneer er gekeken wordt naar de opnames?
Duurt het nakijken van geproctorde tentamens langer?

Hardware, software en internetverbinding

Wat gebeurt er als mijn internetverbinding tijdens het maken van een geproctord tentamen (af en toe) wegvalt?
Zijn mijn antwoorden opgeslagen als mijn internetverbinding wegvalt tijdens een geproctord tentamen?
Wat als ik niet over de juiste computer of internetverbinding beschik (bijvoorbeeld te weinig RAM-geheugen, geen camera of microfoon)?
Werken Canvas en Proctorio in alle landen (bijvoorbeeld in China)?

FAQ coronavirus en tentamens

Bekijk de algemene Veelgestelde vragen met betrekking tot coronavirus en tentamens (op afstand).