Studying for exams

Schriftelijke tentamens

Iedereen die wil deelnemen aan een schriftelijk tentamen of midterm moet zich hiervoor aanmelden. Zonder aanmelding is deelname niet mogelijk. Ook bijvakstudenten die een schriftelijk tentamen willen maken, dienen zich vooraf aan te melden.

Wijzigingen in verband met coronavirus
Aanmelden schriftelijke tentamens
Tentamendata
Tentamenoproep en locatie
Uitslag schriftelijke tentamens
Regels tijdens het afleggen van een schriftelijk tentamen