Studying for exams

Twee tentamens op één dag?

Heb je twee tentamens op één dag? Dien dan op tijd een verzoek in om de tentamens niet op hetzelfde tijdstip te plannen.

Social and Behavioral Sciences
Economics and Management
Humanities and Digital Sciences