Studying for exams

Twee tentamens op één dag?

Heb je twee tentamens op één dag? Dien dan op tijd een verzoek in om de tentamens niet op hetzelfde tijdstip te plannen.

Verzoek indienen via e-mail

Bij het plannen van de toetsdata worden toetsen van verplichte vakken van dezelfde studierichting én hetzelfde jaar niet op dezelfde datum gepland. Het is echter onmogelijk het samenvallen van toetsen in álle mogelijke keuzecombinaties te voorkomen.

Zodra bekend is dat twee toetsen op dezelfde datum vallen, kun je een verzoek sturen naar de planningsafdeling van je faculteit* om tentamens niet op dezelfde tijd te laten plannen.

Vermeld in de mail:

  • Je naam en ANR en/of studentnummer
  • De vakcodes en vaknamen van de cursussen waar het over gaat
  • De toetsdatum die het betreft
  • De opleiding die je volgt

Deadline: dien je verzoek op tijd in!

  • 22 Werkdagen vóór de tentamendatum is de deadline voor het insturen van een dergelijk verzoek.

Let op: vakantiedagen (dagen dat Tilburg University gesloten is) tellen hierbij dus niet mee (zie de Jaarplanning van een collegejaar).

  • Circa 4 kalenderweken van tevoren worden toetsen geroosterd (op tijd en zaal). Zorg er dus voor dat je verzoek ruim vóór die tijd is ingediend.

Het beste is om bij de start van een blok of semester te bekijken of er overlap is. Zijn er data waarop twee toetsen gepland zijn, stuur dan direct een verzoek in voor het hele blok of semester.

Verzoeken om tentamens bij voorkeur niet op dezelfde tijd te plannen worden door de planners van een faculteit geïnventariseerd.

De centrale tentamenorganisatie zal vervolgens proberen met deze verzoeken rekening te houden, met dien verstande dat voldoen aan een verzoek waarmee één student wordt geholpen, er niet toe mag leiden dat grote groepen studenten een voor hen ongunstig tentamentijdstip toegewezen krijgen.

Garantie dat overlap vermeden kan worden is niet te geven.

Contact faculteiten

* De facultaire planningsafdelingen zijn te bereiken via: