Studying for exams

Vrijstelling aanvragen Catholic Theology

Kan ik vrijstelling aanvragen voor bepaalde cursussen?

Wanneer je eerder binnen een andere opleiding een cursus hebt behaald op grond waarvan je meent in aanmerking te kunnen komen voor vrijstelling voor een cursus aan onze faculteit, dan kun je daarvoor een verzoek doen bij de Examencommissie. De beslissing over het toekennen van een vrijstelling wordt genomen door de Examencommissie. Aan uitspraken over dat er vrijstelling zal worden verleend door anderen dan de examencommissie kunnen geen rechten worden ontleend. Vrijstellingen kunnen worden aangevraagd zodra je ingeschreven staat als student.

Aanvragen van een vrijstelling

Verzoeken om vrijstelling van een cursus kunnen worden gedaan via OSIRIS Zaak.

Wanneer je voor meerdere cursussen vrijstelling wil aanvragen dan moet je per cursus een aparte aanvraag via OSIRIS indienen. Bij ieder verzoek moet per cursus waarvoor vrijstelling wordt gevraagd de volgende informatie worden aangeleverd:

  •  Uitgebreide informatie over de eerder afgeronde cursussen, inclusief de verplichte literatuur. Alleen de titel van een boek is onvoldoende! De examencommissie heeft een (niet door de student zelf gemaakt) overzicht nodig van alle stof die is behandeld (bestudeerde hoofdstukken dan wel pagina's), bijv. via een kopie uit de syllabus, dictaat, werkboek of cursusbeschrijving.
  • Informatie over de studiebelasting.
  • Bewijs dat de cursus is gehaald.
  • Bovenstaande informatie dient in het Nederlands of in het Engels te worden aangeleverd.

Deze informatie moet worden geüpload bij de aanvraag zodat de examencommissie een duidelijk beeld kan krijgen van uit welke onderdelen de elders behaalde cursus heeft bestaan, zodat zij kan beoordelen of het in voldoende mate overeenkomt met de cursus zoals deze aan Tilburg School of Catholic Theology wordt gegeven.

Niet correct ingevulde of onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen!

Voor vragen over vrijstellingen kun je altijd contact opnemen met de Examencommissie via examencietst@tilburguniversity.edu