Studying for exams

Vrijstelling aanvragen Economics and Management

In de regel kan geen vrijstelling van een cursus worden verkregen op basis van een vooropleiding waarmee toegang tot de universitaire opleiding is verkregen.

Zo kan met een behaald vak van het VWO of de propedeuse HBO geen vrijstelling van een cursus van de universiteit worden verkregen. Dit geldt uiteraard ook voor de HBO opleidingen waarmee toegang tot premasterprogramma's wordt verkregen en bacheloropleidingen op basis waarvan je wordt toegelaten tot een masterprogramma.

Aanvragen

Heb je echter naast de toelating verlenende opleiding nog een andere opleiding gevolgd dan kom je mogelijk in aanmerking voor één of meer vrijstellingen. 

Neem voor het aanvragen van een vrijstelling  via mail contact op met jouw onderwijscoördinator. V Bij dit verzoek moet je toevoegen:

  • de resultaten van vakken op basis waarvan vrijstelling wordt gevraagd;
  • vakbeschrijvingen uit de studiegids van behaalde vakken en een volledig overzicht van bestudeerde en geëxamineerde literatuur.

Bij de beoordeling van een vrijstellingsverzoek speelt natuurlijk de (overeenkomstige) inhoud van het vak een rol, en de tijd die is verstreken tussen het eerder examen en de huidige studie.

Termijn

Vrijstellingsverzoeken moeten worden ingediend uiterlijk in week 3 waarin het vak verzorgd wordt. In principe dient men de cursus te volgen, totdat bekend is dat er vrijstelling wordt verleend. Voor meer informatie over vrijstellingen kun je contact opnemen met de opleidingscoördinator van jouw studie.