Studying for exams

Verzoek om vrijstelling Law School

Kan ik vrijstelling aanvragen voor bepaalde vakken van Law School?

Verzoeken om vrijstelling van bepaalde vakken kunnen worden gedaan via dit formulier . 

N.B. Wanneer vrijstelling wordt gevraagd op grond van een vak dat onderdeel uit maakt van één van de opleidingen van onze eigen faculteit, hoeft er geen nadere informatie te worden meegestuurd!

Vrijstellingen kunnen worden aangevraagd zodra je een studentnummer hebt. Dit 7-cijferig nummer wordt verstrekt wanneer je je via Studielink hebt aangemeld voor onze universiteit. Alleen studenten die staan ingeschreven als student, of als extraneus, kunnen vrijstellingen aanvragen, maar zie hieronder bij Niet ingeschreven aan Tilburg University voor als dat niet het geval is. 

Aanvragen van een vrijstelling

Wanneer je eerder binnen een andere universitaire opleiding een vak hebt behaald op grond waarvan je meent in aanmerking te kunnen komen voor vrijstelling voor een vak aan onze faculteit, dan kun je daarvoor een verzoek doen bij de examencommissie.

Let op: op grond van vakken die zijn behaald op het HBO wordt geen vrijstelling verleend (uitzondering hierop kan de Taaltoets Nederlands zijn).

Let op:  vrijstelling voor vakken van het eerste jaar worden alleen in behandeling  genomen wanneer de student een positief BSA kan overleggen van de andere juridische faculteit dan wel wanneer de student kan aantonen dat hij of zij aan die andere juridische faculteit tenminste 42 EC (of in het collegejaar 2020-2021: 36 ECTS) aan vakken van het eerste jaar van een juridische opleiding heeft gehaald;

De beslissing over het toekennen van een vrijstelling wordt genomen door de examencommissie. Aan uitspraken over dat er vrijstelling zal worden verleend door anderen dan de examencommissie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Voor het aanvragen van een vrijstelling kun je gebruik maken van dit formulier. Wanneer je voor meerdere vakken vrijstelling wil aanvragen dan moet je per vak een formulier invullen. Bij ieder verzoek moet per vak waarvoor vrijstelling wordt gevraagd in kopie worden bijgevoegd:

  • Uitgebreide informatie over de gebruikte literatuur. Alleen de titel van het boek is onvoldoende! De examencommissie heeft een (niet door de student zelf gemaakt) overzicht nodig van alle stof die is behandeld (bestudeerde hoofdstukken dan wel pagina's), bijv. via een kopie uit de syllabus, dictaat of werkboek.
  • Overzicht van de bestudeerde jurisprudentie (ook weer niet door de student zelf gemaakt).
  • Informatie over de studiebelasting.
  • Bewijs dat het vak is gehaald.
  • Bovenstaande informatie dient in het Nederlands of in het Engels te worden aangeleverd.

Deze informatie moet worden meegestuurd zodat de examencommissie een duidelijk beeld kan krijgen van uit welke onderdelen het elders behaalde vak heeft bestaan, zodat zij kan kan beoordelen of het in voldoende mate overeenkomt met het vak zoals dat aan Tilburg Law School wordt gegeven.

N.B. Wanneer vrijstelling wordt gevraagd op grond van een vak dat onderdeel uit maakt van één van de opleidingen van Tilburg Law School, hoeft er geen nadere informatie te worden meegestuurd!

Niet correct ingevulde of onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen en worden geretourneerd!

Vrijstelling Data Science

Lees meer informatie over het aanvragen van een vrijstelling voor een vak binnen de joint degree bacheloropleiding Data Science van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven.

Niet ingeschreven aan Tilburg University

Als je niet bent ingeschreven aan Tilburg University, maar je toch graag wil weten of je eventueel voor een vrijstelling in aanmerking kan komen dan kun je dit voorleggen via dit formulier.

Bij elk verzoek dien je een bewijs bij te voegen dat het vak, op grond waarvan je vrijstelling zou willen krijgen, is behaald en daarnaast ook informatie over studiebelasting en inhoud van het vak (zie hierboven voor een exacte omschrijving van de informatie die moet worden bijgevoegd).

De eventueel te verlenen vrijstellingen kunnen echter pas worden verleend op het moment dat je staat ingeschreven. Stuur daarom zodra dat het geval is, de brief waarin de vrijstellingen zijn aangekondigd, op naar dit formulier zodat ze definitief verleend kunnen worden.