Studying for exams

Vrijstelling aanvragen Social and Behavioral Sciences

In de regel kan geen vrijstelling van een cursus worden verkregen op basis van een vooropleiding waarmee toegang tot de universitaire opleiding is verkregen.

Zo kan met een behaald vak van het VWO of de propedeuse HBO geen vrijstelling van een cursus van de universiteit worden verkregen. Dit geldt uiteraard ook voor de HBO opleidingen waarmee toegang tot premasterprogramma's wordt verkregen. Voor studenten die op basis van een propedeuse HBO zijn toegelaten, geldt dat voor sommige cursussen waarin vaardigheden centraal staan wel vrijstelling mogelijk is.

Aanvragen

Heb je echter naast de toelatingverlenende opleiding nog een andere opleiding gevolgd dan kom je mogelijk in aanmerking voor één of meer vrijstellingen. Je richt dan een gemotiveerd, schriftelijk verzoek aan de examencommissie.

Bij dit verzoek moet je toevoegen:

  • de resultaten van vakken op basis waarvan vrijstelling wordt gevraagd;
  • vakbeschrijvingen uit de studiegids van behaalde vakken en een volledig overzicht van bestudeerde en geëxamineerde literatuur.

Vrijstellingen kunnen uitsluitend worden aangevraagd met het standaard vrijstellingsformulier.

Bij de beoordeling van een vrijstellingsverzoek speelt natuurlijk de (overeenkomstige) inhoud van het vak een rol, en de tijd die is verstreken tussen het eerder examen en de huidige studie. Vrijstellingen worden uitsluitend verleend voor volledige cursussen. Het is dus niet mogelijk om vrijgesteld te worden van een onderdeel van een cursus.

Termijn

Vrijstellingsverzoeken moeten worden ingediend uiterlijk in week 3 van het blok waarin de cursus verzorgd wordt. In principe dient men de cursus te volgen, totdat bekend is dat er vrijstelling wordt verleend. Voor nadere informatie kun je je wenden tot de Student Desk.