Campus Tilburg University

Studentenportal

Rankings Business & Management

#6 in de wereld - Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2018

#6 in de wereld en #2 in Europa in het vakgebied Business Administration

De Shanghai Global Ranking of Academic Subjects focust op de hoeveelheid publicaties en citaties in top tijdschriften.

Meer informatie over de Shanghai ranking.

#6 in Europa - Times Higher Education (THE) 2019 rankings by subject

#28 in de wereld en #6 in the Europa in het vakgebied Economics & Business

Het Britse tijdschrift Times Higher Education vergelijkt universiteiten voor de aspecten onderwijs (onder meer internationale reputatie en student/staf-ratio), onderzoek (onder meer internationale reputatie en onderzoekinkomsten per wetenschapper), citaties, inkomen uit de private sector en internationale oriëntatie.

Meer informatie over de THE ranking.

#5 in Europa - US News Best Global Universities Ranking 2019

#5 in Europa in het vakgebied Economics & Business

Deze ranking brengt de beste 200 universiteiten binnen het vakgebied in beeld. Het kijkt daarbij onder meer naar de internationale en regionale research reputatie, aantal publicaties, aantal prestigieuze publicaties en internationale samenwerking.

Meer informatie over de US News ranking.

#3 in Europa - UT Dallas World Ranking 2018

#39 in de wereld en #3 in Europa in het vakgebied Business Research

De UT Dallas’ Naveen Jindal School of Management publiceert ieder jaar een ranglijst van business faculteiten. Deze is gebaseerd op het aantal publicaties in de 24 belangrijkste business journals.

Meer informatie over de UT Dallas ranking.

Meer informatie over onze programma’s in het vakgebied Business & Management