News and events Tilburg University

Tilburg University reikt eerste ‘edubadges’ uit aan studenten

Published: 02 juni 2020 Laatst bijgewerkt: 16 juli 2020

Dit voorjaar heeft Tilburg University de eerste officiële edubadges uitgereikt aan studenten van het vak ‘consultancy skills’. De studenten ontvingen, naast de formele studiepunten, ook digitale badges. De badge is een geaccrediteerd bewijs van vaardigheden.

De studenten hebben hiermee een digitale badge, die online gedeeld kan worden, zoals op LinkedIn. De badge toont een geaccrediteerd bewijs van behaalde kwaliteiten. Dit zegt dus niet alleen iets over kennis, maar kan ook iets zeggen over karakter en competenties. Door op de badge te klikken worden leeruitkomsten en inhoud van de behaalde badge weergegeven. Met behulp van edubadges kan de student zich profileren richting onderwijsinstellingen of toekomstig werkgevers.

Tilburg University students embrace Edubadges (3:32 minuten)

Landelijke pilots

Vanuit EDUiLAB is Tilburg University al langere tijd betrokken bij de ontwikkelingen rondom edubadges of microcredentials in het onderwijs en werkt hierin samen met SURF, de landelijke ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek. “SURF ontwikkelt een infrastructuur waarmee Nederlandse onderwijsinstellingen edubadges kunnen uitgeven. Met de nationale aanpak hiervoor is Nederland wereldwijd een van de voorlopers. Na een grondig, meerjarig voortraject met o.a. een whitepaper en een proof of concept, heeft SURF in 2019/2020 een pilotperiode doorlopen, in nauwe samenwerking met 16 onderwijsinstellingen” (SURF, 2020). Tilburg University heeft hier ook aan deelgenomen en heeft de eerste edubadges mogen uitreiken aan studenten.

Edubadges in het onderwijs

Het gebruik van edubadges biedt de mogelijkheid om kennis en vaardigheden te tonen tijdens én buiten een opleiding. Vooralsnog zullen edubadges zeker niet het huidige diploma gaan vervangen. Wel zal het invloed gaan hebben op flexibilisering van het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan ‘LevenLangOntwikkelen’, het volgen van vakken bij andere onderwijsinstellingen of het kunnen aantonen van bepaalde kwaliteiten die behaald zijn tijdens een stage.

Na het afronden van de pilot heeft Tilburg University maar liefst 75 digitale edubadges mogen uitreiken. Dit was de ruime meerderheid van deelnemende studenten.

Edubadges bij Tilburg University

De succesvolle pilot staat aan de basis van het verder uitzetten en uitwerken van een brede aanpak van edubadges binnen Tilburg University in de nabije toekomst.