Gecombineerde vragen

Fraudebepalingen bij online tentaminering

Gepubliceerd: 12 juni 2020 Laatst bijgewerkt: 16 juni 2020

Examencommissies TiU

juni, 2020

  • Communiceren over de inhoud van het tentamen is verboden en wordt bestraft als een vorm van fraude. Het communicatieverbod geldt vanaf het begin van het tentamen tot twee uur na het tentamen in verband met het eventuele nabellen om op fraude te controleren. Indien niet wordt nagebeld geldt het communicatieverbod tot één uur na het tentamen.
  • Elke student die begint aan het tentamen, stemt in met de Code of Honor. Met deze Code of Honor beloven studenten zich niet schuldig te maken aan fraude. 
  • Wanneer studenten frauderen hebben zij de Regels en Richtlijnen overtreden en de Code of Honor geschonden. Op fraude volgen sancties, variërend van het ongeldig verklaren van het tentamen tot uitsluiten van deelname aan alle tentamens gedurende maximaal 1 jaar.
  • Van studenten die weet hebben van fraude gepleegd door anderen, mag worden wordt verwacht dat zij dit melden bij de examencommissie.
  • Indien wordt geconstateerd dat een student tijdens het tentamen communicatie over het tentamen heeft geïnitieerd, dan kan dit al bij een eerste vergrijp leiden tot uitsluiting van alle toetsingen gedurende een heel jaar.
  • Indien fraude wordt geconstateerd bij meerdere studenten kan de examencommissie het hele tentamen voor alle deelnemers aan dat tentamen ongeldig verklaren. Fraudeurs benadelen dus niet alleen zichzelf, maar alle aan het tentamen deelnemende studenten.