woman with camera

TEP talkshow over karakteronderwijs

Published: 10 maart 2022 Laatst bijgewerkt: 08 april 2022

Op 15 maart vond een talkshow plaats over het Tilburgse Onderwijsprofiel TEP, met name over karakteronderwijs.

TEP, met als educatieve pijlers Kennis, Kunde, Karakter, is in de afgelopen jaren geïmplementeerd in het onderwijs. Docenten gaven echter aan het lastig te vinden om met name ‘karakter’ handen en voeten te geven in hun lessen. Om tegemoet te komen aan hun behoefte aan meer informatie en praktische tips, is een aantal best practices verzameld. Deze verzameling heet TEP Toolbox. Ter gelegenheid van de lancering van deze TEP Toolbox vond er een online talkshow plaats  over de praktijk van onderwijs volgens TEP. In de talkshow werd met name karakteronderwijs van verschillende kanten worden belicht.

 

Op deze pagina is de videoregistatie terug te kijken.