-

Dossier Arbeidsmarkt

Eerste Brabant Robot Challenge succesvol afgesloten

Voor wie het nog niet doorhad: robots are here to stay. Je kunt ze maar beter omarmen dan er bang voor zijn, zo luidt het adagium van Ton Wilthagen. De hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University is de initiatiefnemer van de Brabant Robot Challenge. Tijdens het slotevenement op 16 januari pitchten de deelnemende studenten hun ideeën voor de toepassing van robotica in de zorg.

Winnaars Brabant Robot Challenge

Winnaars Brabant Robot Challenge


Zora is van grote waarde in zorginstellingen. De studenten die in het kader van de Brabant Robot Challenge het doen en laten van het zorgrobotje observeerden, zagen met eigen ogen hoe de aan dementie lijdende bewoners van de instelling opfleurden zodra Zora de huiskamer binnenwandelde. Maar op het moment dat het robotje enthousiast het hyperactieve Gangnam Style begon te spelen, schrokken de bejaarden zich een hoedje.

Dan is een liedje van Abba misschien toch beter. Het is slechts een van de aanbevelingen die de studenten overbrachten aan Stichting Vughterstede, hun opdrachtgever. een van hen was de Tilburgse Law & Technology student Jens Thomaes. Ze wonnen er op 16 januari de Brabant Robot Challenge mee en lieten daarmee de vier andere deelnemende teams achter zich. ‘De studenten kwamen met concrete verbeteringen die direct door te voeren zijn’, aldus de jury.

Samenwerken

‘Wat mij betreft is de Brabant Robot Challenge een geslaagd experiment’, zegt initiatiefnemer Ton Wilthagen na afloop. ‘We hebben zorginstellingen, studenten van verschillende Brabantse onderwijsinstellingen en bedrijven bij elkaar gebracht. Daar is Brabant echt goed in. Sillicon Valley is innovatief omdat het concurrentiebeding is afgeschaft en iedereen dus zomaar kan overstappen van Apple naar Google. Wij zijn innovatief omdat we we elkaar opzoeken.’

Het is een visie die Bert Pauli, gedeputeerde economie en internationalisering, alleen maar kan onderschrijven. ‘Daarom vind ik een avond als deze ook zo geweldig. Open innovatie is de kracht van Brabant. En juist bij de onderwijsinstellingen ontstaan nieuwe zienswijzen en verdienmodellen.’

Inspirerend

Eleftherios Chelioudakis was een van de deelnemers aan de challenge. ‘Ik studeer rechten aan Tilburg University en vond het vooral leuk om met studenten samen te werken die iets totaal anders doen dan ik, informatica bijvoorbeeld. Natuurlijk moesten we in het begin aan elkaar wennen, maar ik vond het uiteindelijk heel inspirerend.’

Gevraagd naar wat rechten en robots met elkaar te maken hebben, antwoordt Chelioudakis resoluut: ‘Heel veel! Kijk alleen al naar het privacy-aspect van al die nieuwe initiatieven met robots. Juristen kunnen daarbij van grote waarde zijn.’

Het sluit aan bij de visie van Ton Wilthagen. ‘Robotica moet je niet overlaten aan techneuten, het is juist cruciaal om verschillende disciplines bij elkaar te brengen om die technische revolutie goed te begeleiden – enabling technology noem ik dat. Daar heb je juristen, ethici, mensen die zoals ik verstand hebben van de arbeidsmarkt en tal van andere experts bij nodig. En juist op dat terrein kan Tilburg University zijn rol pakken. Als we de handen ineen slaan in Brabant, dan hoeven we niet bang te zijn voor robots, maar kunnen we er juist de vruchten van plukken.’

Van saai naar samen

Promovendus Robbert Coenmans werkte intensief samen met Wilthagen. ‘Eerst wilden we op verschillende instellingen colleges robotica organiseren, maar al vrij snel vonden we dat een beetje saai. Toen dachten we: kunnen we de studenten niet koppelen aan zorginstellingen, zodat ze echt aan de gang kunnen met de praktijk. Zo is de challenge geboren.’

Wanda Kruijt van zorginstelling GgzEi vond het ‘heel erg leuk’ om met de studenten samen te werken. ‘Wij hebben dagelijks te maken met ethische vraagstukken. Onze patiënten bouwen soms echt een relatie op met een zorgrobot, terwijl die robot via een iPad wordt bestuurd door een medewerker van ons. Stel dat die medewerker hoort dat een patiënt tegen de robot zegt dat hij stiekem geen medicijnen slikt, wat doe je dan? Op dat soort dilemma’s hebben de studenten zich gestort. Ze hebben een oplossingsrichting gepresenteerd waar we absoluut mee verder kunnen.’

Tekst: Raymond Krul voor Tilburg University