-

Dossier Arbeidsmarkt

PwC Pensioenlezing 2017

Donderdagmiddag 7 december 2017 organiseert het Competence Centre for Pension Research de dertiende editie van de PwC Pensioenlezing. Het thema van dit jaar is "Een andere kijk op pensioen".

Vorig jaar stond de lezing in het teken van het pensioen van de toekomst. Die toekomst is echter op sommige onderdelen dichterbij dan op andere. In verreweg de meeste branches en bedrijven hebben sociale partners tot op heden nog geen concrete stappen gezet naar de implementatie van persoonlijke pensioenvermogens, maar de redenen voor een vernieuwing van ons pensioenstelsel blijven onverkort van toepassing. Zo bouwen minder mensen een adequaat pensioen op door de veranderende arbeidsmarkt en de toename van het aantal ZZP-ers. Daarnaast belooft het huidige stelsel van uitkeringsregelingen zekerheid die het niet kan waarmaken, en zo zijn er nog talloze redenen.

De inkt van het regeerakkoord is net droog. De pensioenparagraaf daarin maakt duidelijk dat het nieuwe kabinet op dat vlak ambities heeft. Onder andere het definitieve besluit om de doorsneepremiesystematiek af te schaffen en invoering van een verplichte leeftijdsonafhankelijke premie voor alle contracten, zal zaken in beweging zetten. Een andere kijk op pensioen wordt daardoor nog belangrijker. Voor consumenten, werkgevers en alle spelers in de pensioensector.

In de 2017 editie van de PwC Pensioenlezing verbreden we daarom wederom onze blik en behandelen we thema’s die ons aan het denken zetten over een gezonde en gelijkwaardige oudedagsvoorziening. We zoomen in op elementen die in brede zin de oudedagsvoorziening als geheel verbeteren, zoals een  fiscaal stelsel dat keuzes voor vermogensvorming én pensioencontracten niet verstoord, het bereiken van een duurzaam financieel welzijn, een adequaat HR-beleid en de relatie met langer doorwerken en pensioen, hoe we de afschaffing van de doorsneepremie fiscaal en in regelingen kunnen vormgeven en hoe we op een verfrissende manier een pensioensector kunnen creëren die door burgers wordt vertrouwd. Dat doen we met de volgende sprekers:


  • prof. dr. Bas Jacobs (professor Economie en Publieke Financiën aan de Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • mr. drs. Karina Raaijmakers (Hoofd domein Verzekeraars & Pensioenen bij de AFM)
  • dr. Raymond Montizaan (Research Centre for Education and the Labour Market, Maastricht University) 
  • drs. Wendy van Tol (Partner Organisational Culture, PwC Consulting)
  • mr. dr. Bastiaan Starink (CompetenceCentre for Pension Research van Tilburg University, Netspar en PwC)

U bent welkom om 12:15 uur op Tilburg University voor een lunch. Het inhoudelijke programma start om 13.00 uur en eindigt rond 17:00 uur. Verdere programmadetails volgen. U kunt u nu al inschrijven via het registratieformulier. Deelname aan de PwC Pensioenlezing is gratis.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar J.L.Warren@tilburguniversity.edu.

Voor route informatie en een plattegrond kunt u terecht op de website van Tilburg University.

Na afloop van de Pensioenlezing ontvangt u een bewijs van deelname ten behoeve van PE-punten.

Wij hopen u 7 december 2017 op Tilburg University te mogen ontvangen!


Wanneer: 07 december 2017 12:15

Einddatum: 07 december 2017 18:00