-

Dossier Arbeidsmarkt

Gedachten over een Europese Arbeidsautoriteit

De Friedrich Ebert Stichting, de oudste politieke denktank in Duitsland verbonden aan de sociaaldemocratie en de vrije vakvereniging, heeft Jan Cremers (Tilburg Law School) gevraagd een voorbereidende studie te verrichten naar de toekomstige functie, bevoegdheden en structuur van de Europese Arbeidsautoriteit, een plan van de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker.

In zijn online gepubliceerde voorstudie behandelt Cremers de problemen die zich voordoen in de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Hij concludeert dat het streven naar fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden in de EU kan worden versterkt door de instelling van een dergelijke autoriteit.

Een van zijn suggesties is dat de Europese Arbeidsautoriteit de grensoverschrijdende samenwerking van nationale nalevingsorganen zou moeten legitimeren en faciliteren. De belangrijkste taak zou moeten bestaan uit het oplossen van kwesties bij schendingen of overtredingen die gerelateerd zijn aan de arbeidsmobiliteit en/of de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling.