-

Dossier Arbeidsmarkt

Nieuws Arbeidsmarkt

 • 19-02-2018Persbericht

  Tilburg University wil bachelor Entrepreneurship & Innovation
  PERSBERICHT 19 februari 2018 - Tilburg University treft voorbereidingen voor een nieuwe bacheloropleiding: Entrepreneurship & Business Innovation. De huidige planning is dat de opleiding per september 2019 van start gaat. Het doel van deze opleiding is om ondernemerschap en ondernemendheid te stimuleren en te ontwikkelen op een eigentijdse academische wijze. Lees meer

 • 07-12-2017Persbericht

  Fundamentele keuzen zijn nodig voor een toekomstbestendig sociaal stelsel
  Oratie prof. dr. Daniël van Vuuren

  PERSBERICHT 7 december 2017 - Nederland is een van de welvarendste landen aller tijden, met een van de best ontwikkelde socialezekerheidsstelsels ooit bedacht. Dat neemt niet weg dat het altijd effectiever en efficiënter kan. Om het stelsel van de sociale zekerheid toekomstbestendig te maken zijn fundamentele keuzen nodig. Denk bijvoorbeeld aan de flexibele arbeidsmarkt – de steeds grotere groep zzp’ers en het stijgende aandeel tijdelijke contracten, nulurencontracten en payrollers. Lees meer

 • 20-11-2017Persbericht

  AOW-leeftijd moet geleidelijk omhoog naar 69 jaar
  PERSBERICHT 20 november 2017 - De politiek heeft ingezet op een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar in 2021. Daarna zal de verhoging van de AOW-leeftijd gekoppeld worden aan de toename van de levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Econoom Willem Heeringa stelt dat de AOW-leeftijd geleidelijk tot minstens 69 jaar in 2040 zou moeten worden verhoogd. Dat blijkt uit zijn onderzoek waarop hij op 24 november promoveert aan Tilburg University. Lees meer

 • 10-11-2016Nieuws

  Wij zien vrouwen als een wezen van lagere orde
  Opiniestuk Henriëtte Prast
  Discriminatie van vrouwen is speciaal, omdat vrouwen geen gezinseenheid met lotgenoten vormen. Lees meer

 • 18-07-2016Nieuws

  Oproep aan de politiek: ga van participatie werk maken
  Ton Wilthagen - Open brief

  Ruim anderhalf jaar is de Participatiewet van kracht. Hij moet ervoor zorgen dat meer mensen met een beperking werk krijgen. Vast te stellen is dat de wet bijdraagt aan het besef dat het wenselijk en mogelijk is deze groep een kans op de arbeidsmarkt te geven. Lees meer

 • 01-03-2016Persbericht

  Minimumjeugdloon werkt leeftijdsdiscriminatie in de hand
  Gefeliciteerd met je verjaardag. Je bent ontslagen!
  PERSBERICHT 1-3-2016 - Wanneer een jongere als vakkenvuller of kassière in een supermarkt aan de slag gaat, loopt hij of zij het risico om binnen een paar jaar ook weer ontslagen te worden. Reden: de jeugdige werknemer is al snel weer te oud en daardoor te duur. Lees meer

 • 30-10-2015Persbericht

  Gedragseconomie toegepast op nieuw pensioencontract: schokbestendig en toegesneden op individuele wensen
  PERSBERICHT 30-10-2015 - Het optimale nieuwe pensioencontract kan en moet rekening houden met de behoefte van mensen aan garanties en de mogelijkheid financiële tegenvallers uit te smeren over het leven. Dat schrijft Servaas van Bilsen van Tilburg University in zijn proefschrift Essays on Intertemporal Consumption and Portfolio Choice, dat hij 4 november verdedigt. Lees meer

 • 03-02-2015Persbericht

  Participatiewijzer gelanceerd voor ondernemers
  PERSBERICHT 3 febr. 2015 - BESO Brabant heeft De Participatiewijzer gelanceerd, een online tool voor werkgevers om hen op weg te helpen met het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Sinds de Participatiewet op 1 januari van kracht is, hebben werkgevers de verantwoordelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in het normale arbeidsproces. Lees meer

 • 24-10-2014Persbericht

  Gratis publiekscollege over pensioenen op Tilburg University
  Tilburg University organiseert in samenwerking met het Brabants Dagblad op woensdag 29 oktober 2014 een gratis publiekscollege met als thema ‘Werk aan uw pensioen’. Drie pensioenexperts van Tilburg University laten ieder in een minicollege van een half uur zien welke opties er nu zijn en hoe het pensioen bij iedere generatie leeft. Pensioen is niet alleen iets voor later en voor ouderen, maar is een zaak van nu, voor jong en oud, zo luidt de boodschap van de Tilburgse experts. Lees meer

 • 23-09-2014Persbericht

  Helft deelnemers Startersbeurs heeft betaalde baan
  Ruim de helft van de deelnemers aan de Startersbeurs, een werkervaringsregeling van gemeenten, vindt betaald werk. Ruim eenderde van de deelnemers krijgt een contract bij het leerbedrijf zelf. Dat blijkt uit een eerste wetenschappelijke evaluatie van de Startersbeurs door Tilburg University. Lees meer

 • 09-07-2014Persbericht

  Jac van der Klink benoemd op Tranzo-leerstoel Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid
  Tilburg University heeft prof. dr. Jac van der Klink per 1 oktober 2014 benoemd op de bijzondere leerstoel Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid. De leerstoel is gevestigd bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum op het gebied van zorg en welzijn van Tilburg University, en wordt mogelijk gemaakt door Ascender, Dow Benelux en de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH). Lees meer

 • 19-06-2014Persbericht

  Werkzekerheid en baanzekerheid beide nodig
  In het arbeidsrecht moet aandacht zijn voor zowel de continuïteit van de loopbaan – werkzekerheid – als de continuïteit van het dienstverband – baanzekerheid. Dat concludeert promovenda Nuna Zekić in het proefschrift waarop ze op 25 juni promoveert. Lees meer

 • 19-08-2013Persbericht

  'Werknemer is klaar voor flexibel pensioen'
  Als werknemers zelf kunnen beslissen wanneer ze met pensioen gaan, laten zij zich sterk leiden door de hoogte van de pensioenuitkering die ze tegemoet kunnen zien. Zou gedeeltelijke pensionering tot de mogelijkheden behoren, dan heeft tweederde van hen daarvoor belangstelling. "Als het alleen aan de werknemer zou liggen, kan een flexibel pensioenstelsel vandaag nog worden ingevoerd", concludeert Arthur van Soest van Tilburg University. Lees meer