-

Dossier Big Data

Hackers, overheden en bedrijven kunnen nauwer samenwerken

Hackers, overheden en bedrijven kunnen en moeten nauwer samenwerken bij het ontwikkelen beleid en wetgeving op het gebied van technologie. Dat is de conclusie van Michael Dizon in het proefschrift dat hij verdedigt op 28 juni 2016. De verschillende partijen zouden als gelijkwaardige partners kunnen samenwerken op basis van gemeenschappelijke waarden.


De relatie tussen hacking en de wet is altijd gekenmerkt geweest door problemen en wederzijds wantrouwen. Hackers zijn gericht opgespoord en vervolgd; ze staan bekend om hun aanvaringen met de wet en het gezag. Maar hoewel ze onrust veroorzaken, bijvoorbeeld met het hacken van de OV-chipcard om beveiligingslekken aan te tonen, zijn ze er doorgaans niet op uit om schade aan te richten.

Michael Dizon onderzocht wat voor invloed de wet heeft op hackers in Nederland en ook hoe zij zelf de wet beïnvloeden. Hij deed juridisch onderzoek naar de relevante wetgeving voor hacking (zoals het recht met betrekking tot computercriminaliteit, intellectueel eigendom en verbintenissen) en empirisch onderzoek door middel van gesprekken met hackers en observaties in hackerspaces en tijdens hackerevenementen.

Gemeenschappelijke waarden

Ondanks de voor de hand liggende conflicten tussen hackers en het gezag delen zij dezelfde fundamentele waarden, zoals privacy, veiligheid, de autonomie van het individu en maatschappelijke ontwikkeling, constateert Dizon. Zowel hackers als overheden onderschrijven deze waarden en zouden constructief kunnen samenwerken om recht en beleid op het gebied van technologie te ontwikkelen en verbeteren. Het zou daarom effectiever zijn als de politie en overheden hackers zouden zien en behandelen als bondgenoten en gelijkwaardige partners in de ontwikkeling van technologierecht en -beleid, vooral waar het wetten betreft die relevant zijn voor hacking.

Nederlands voorbeeld

De open data hackathons die de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven organiseren zijn al een stap in de goede richting, zegt Dizon. Open data hackathons laten zien hoe overheden, hackers en gewone burgers samen kunnen komen om techno-sociale verandering en innovatie te bewerkstelligen. Een ander voorbeeld is de samenwerking van de Nederlandse overheid met hackers bij het opstellen van regels voor responsible disclosure als leidraad voor organisaties en overheden over hoe om te gaan met hackers die kwetsbaarheden blootleggen in hun IT-systemen. Volgens Dizon zouden andere landen het Nederlandse voorbeeld moeten volgen.


Titel proefschrift: Breaking and Remaking Law and Technology: A Socio-Techno-Legal Study of Hacking. Promotores: prof. dr. R.E. Leenes, prof. dr. E.J. Koops.

Recensie-exemplaren van het proefschrift zijn verkrijgbaar via persvoorlichters@tilburguniversity.edu