-

Cultuur en Religie

Nieuws Cultuur en religie

 • 08-01-2018Opinie

  Aart de Zeeuw

 • 02-01-2018Opinie

  Erik Borgman

 • 20-12-2017Nieuws

  ‘Denk na en spreek over geloof’
  Hoogleraar Marcel Poorthuis over zijn eerder verschenen boek '25 Eeuwen Theologie'

  De meest gegoogelde zoektermen zijn christelijke feestdagen zoals Pasen en Pinksteren. Nu zijn de meeste Nederlanders wel bekend met de betekenis van Kerst, maar hoe staat het in het algemeen met de kennis van godsdienst en theologie? Heeft onze individualistische, vermeend seculiere samenleving nog wel behoefte aan theologie? Kan theologie zich nog verder ontwikkelen? Lees meer

 • 04-12-2017Opinie

  Reinout Wibier: 'Neutraliteit' van overheidsdienaren gaat niet om uiterlijk
  Bij de 'neutraliteit' van overheidsdienaren gaat het om hun opstelling, niet hun uiterlijk, betoogt hoogleraar privaatrecht Reinout Wibier in de Volkskrant. Lees meer

 • 27-10-2017Nieuws

  Overeenkomsten en verschillen tijdens One World Day
  “Alle mensen zijn hetzelfde. We herkennen elkaars emoties, willen allemaal dat onze kinderen gelukkig worden en kunnen ons in elkaar inleven. Maar zijn we ook écht hetzelfde? Hoeveel Duitsers heb je bijvoorbeeld nodig om een lampje in een fitting te draaien?” Lees meer

 • 15-08-2017Direct link

  Promovenda Klaasje Douma in Eindhovens Dagblad: Brabantse adel van huis uit eenvoudig
  De Brabantse adel is van huis uit eenvoudig, een nogal bij elkaar geraapt gezelschap ook. Én: een Bossche kliek. Dat vertelt Klaasje Douma aan het Eindhovens Dagblad. Ze deed dertien jaar lang onderzoek naar de Brabantse adel. Lees meer

 • 01-08-2017Nieuws

  ‘Het normale terugbrengen, is je grootste toevoeging’
  Rouw- en verliescoach Ellen Dreezens schrijft een boek voor kinderen in rouw. Een praktisch zelfhulpboek voor rouwende kinderen en hun ‘hulp-volwassene’. "Ze gaan samen op een leuke manier aan de slag." Lees meer

 • 18-07-2017Nieuws

  Tips voor een stressloze en ontspannen (thuis)vakantie
  Nederlanders behoren tot de meest reislustige Europeanen. In 2015 gingen 12,7 miljoen Nederlanders op vakantie, 80% van de bevolking. De rest bleef thuis vanwege geldgebrek, gezondheidsproblemen of een hekel hebben aan al dat reisgedoe. Lees meer

 • 21-06-2017Nieuws

  Bij staatsbezoek aan Vaticaan: de soft power van paus Franciscus
  Het Vaticaan is geen economische of militaire macht, maar kan een bondgenoot zijn in tal van kwesties die Nederland aan het hart gaan, betoogt Paul van Geest in de NRC aan de vooravond van het bezoek van het koningspaar aan paus Franciscus. Lees meer

 • 29-05-2017Persbericht

  Identificatie met Brabant zit in (her)kennen van personen en plekken
  We gaan steeds vaker de wereld over, fysiek, online, in gedachten. Toch voelen we ons nog steeds gehecht aan de plek waar we wonen of vandaan komen. Maar hoe identificeren we ons met Noord-Brabant en hoe komt die ‘binding’ tot uiting in ons dagelijkse leven? Lees meer

 • 18-05-2017Persbericht

  Klimaatonderzoekers moeten meer zorgdragen voor visuele communicatie klimaatverandering
  Klimaatonderzoekers moeten beter nadenken over hoe zij de boodschap over klimaatverandering duidelijk kunnen maken aan het grote publiek. Dat stelt hoogleraar communicatie en cognitie Fons Maes in een publicatie in Nature. Hoewel er een massa visuele en digitale informatie over het klimaat beschikbaar is, wordt daarin zelden rekening gehouden met een grote en zeer kwetsbare doelgroep: de laaggeletterden, stelt hij.
  Lees meer

 • 17-02-2017Persbericht

  Vici-subsidie voor Jenny Slatman: meer aandacht voor het lichaam in de gezondheidszorg
  PERSBERICHT 17 februari 2017 - Prof. dr. Jenny Slatman, hoogleraar Medical Humanities, ontvangt anderhalf miljoen euro subsidie van NWO, waarmee ze nader onderzoek gaat doen naar het lichaam in de gezondheidszorg. Omdat het lichaam in de gezondheidszorg vooral gezien wordt als een biologische entiteit, kunnen veel klachten niet in lichamelijke termen worden uitgelegd. Voor lichamelijke klachten worden dan vaak psychologische verklaringen gegeven, en mentale klachten worden steeds vaker als hersenziektes geduid. Slatman wil een bredere kijk op lichamelijkheid ontwikkelen. Lees meer

 • 09-02-2017Direct link

  Marc Swerts in EOS Magazine: Hoe herken je een leugenaar?
  Het nieuwe seizoen van "De mol" is gestart. Het format is je vast wel bekend: een groep kandidaten voert opdrachten uit om geld te verdienen. Eén van de deelnemers is een bedrieger, de Mol. Wie de Mol het best doorgeeft, blijft het langst in het spel en maakt de meeste kans om het prijzengeld te winnen. Maar hoe kan je iemand betrappen op een leugen? Lees meer

 • 20-01-2017Direct link

  How Trump used social media in his campaign
  In the following paper Asya Krusteva and Kiki Bathoorn (students Online Culture: Art, Media and Society) will explain how the political figure Donald Trump uses social media and its format for his benefit. Lees meer

 • 10-10-2016Persbericht

  Pleidooi voor nieuwe meetbare benadering van zingevingsvraagstukken
  - Persbericht 10 oktober 2016 - Veranderingen in de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van de ouderen-, jeugd- en WMO-zorg roepen bij burgers zingevingsvragen op omdat ze veel onzekerheid met zich meebrengen. Prof. dr. Jos Pieper die op 14 oktober zijn oratie houdt, pleit voor een nieuwe, meetbare benadering van deze zingevingsvragen om ze tegemoet te treden. Hij bekleedt sinds eind 2015 de bijzondere leerstoel Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, gerelateerd aan maatschappelijke aspecten.
  Lees meer

 • 12-05-2016Nieuws

  Pinksteren: feest van verlichting
  Deze dagen vieren christenen wereldwijd het hoogfeest van Pinksteren, vijftig dagen na Pasen. De christelijke overlevering spreekt over Pinksteren als ‘het feest van de Geest’. Erg fraai natuurlijk, maar wat is de betekenis van een dergelijk feest in een samenleving die zijn christelijke veren in rap tempo aan het afschudden is? Cultuurtheoloog Frank Bosman legt uit. Lees meer

 • 08-03-2016Persbericht

  Genomineerden E. du Perronprijs 2015: Ilja Leonard Pfeijffer, Annelies Verbeke en Marja Vuijsje
  PERSBERICHT 8 maart 2016 - De schrijvers Ilja Leonard Pfeijffer, Annelies Verbeke en Marja Vuijsje zijn genomineerd voor de E. du Perronprijs 2015. De prijs wordt toegekend aan personen of instellingen die met een cultuuruiting in brede zin een bijdrage leveren aan een beter begrip van de multiculturele samenleving. De uitreiking vindt plaats op donderdagavond 21 april bij het brabants kenniscentrum voor kunst en cultuur (bkkc) in Tilburg. Dan houdt Herman van Rompuy, politicus en van 2010 tot 2014 de eerste Voorzitter van de Europese Raad, de E. du Perronlezing met als titel ‘Europa: utopie en werkelijkheid’.

  Lees meer

 • 03-12-2015Persbericht

  Expertmeeting Camino Academie over gastvrijheid bij pelgrimage
  Gastvrijheid is een hoofdzorg voor de pelgrim, die na een lange en slopende dagtocht een geschikt onderkomen probeert te vinden voor de nacht. Dat roept de vraag op hoe het begrip en de praktijk van gastvrijheid zich ontwikkelt in wisselende historische, culturele en ritueel-religieuze contexten. Op donderdag 10 december 2015 organiseert de Camino Academie, waarin wetenschappers en deskundigen pelgrimage bestuderen daarover een expertmeeting in Utrecht: ´Gastvrijheid: ideaal en werkelijkheid´. Lees meer

 • 30-11-2015Persbericht

  Hoe kwetsend mag je zijn? Grenzen aan de vrijheid van meningsuiting
  PERSBERICHT 30 nov. 2015 - De vrijheid van meningsuiting is een groot goed in Westerse samenlevingen. ‘Traditionele waarden’ als autoriteit van machthebbers, waardigheid en reputatie van gezagsdragers en geloof kunnen daarbij echter worden aangetast. De vraag is waar de grenzen liggen tussen het afdwingen van respect voor deze waarden en de vrijheid van meningsuiting. Lees meer

 • 25-11-2015Achtergrond

  Vrijheid doorgeven

 • 23-11-2015Video

  Paul Scheffer over het onvoorspelbare stabiliseren
  De latente agressie rond het vluchtelingenvraagstuk ligt in het gevoel van een open einde stelt Paul Scheffer, hoogleraar Europese studies TSH - Tilburg University. Als liberalen niet willen nadenken over grenzen, dan zullen anderen met een meer autoritaire inslag dat wel doen, daar ben ik bang voor. Lees meer

 • 11-11-2015Video

  Vluchtelingen en de donkere kant van ICT
  Tussen 2009 en 2015 zijn 25.000 vluchtelingen ontvoerd in de Sinaï-woestijn, veelal vluchtelingen uit Eritrea. Geschat wordt dat in er voor 600 miljoen US dollars aan losgeld is betaald. Onderzoek door Mirjam van Reisen, Conny Rijken en Meron Estefanos belicht de groeiende importantie van mobieltjes in het betalingsverkeer en in de mensensmokkel. Hiernaar wordt gerefereerd als de donkere kant van ICT. Lees meer

 • 10-11-2015Persbericht

  Nieuw boek van filosofenduo over 'Het snapgevoel'
  PERSBERICHT 10 november 2015 - Wanneer snap je iets écht? Filosofen Herman de Regt en Hans Dooremalen presenteren hun nieuwe boek ‘Het snapgevoel’ vrijdagmiddag 20 november op Tilburg University. In hun boek laten zij zien hoe mensen, puur door het gevoel te hebben dat ze iets doorhebben, soms ideeën voor waar aannemen die eigenlijk grote onzin zijn. Het snapgevoel is het vervolg op het succesvolle boek ‘Wat een onzin!’ over wetenschap en het paranormale. Lees meer

 • 09-11-2015Persbericht

  Crowdfunding voor digitaal monument ‘Vrijheid doorgeven’ van Tilburg University
  Persbericht 9 november 2015 - Door te bouwen aan een speciale website rondom oorlogsverhalen en ‘verhalen over vrijheid’ wil het Tilburg Cobbenhagen Center (TCC) de nagedachtenis levend houden aan de minstens 19 Tilburgse studenten die de Tweede Wereldoorlog niet overleefden. Om de benodigde 15.000 euro voor dit ‘digitaal monument’ bijeen te brengen is een crowdfunding-actie gestart. Met hulp van nabestaanden en archiefonderzoek worden de puzzelstukjes van deze regionale oorlogsgeschiedenis bij elkaar gelegd. Lees meer

 • 01-10-2015Persbericht

  Racistisch geweld in West-Europa niet ingegeven door angst voor werkloosheid
  PERSBERICHT, 1 oktober 2015 - In West-Europa lijkt racistisch geweld vooral te worden bepaald door de omvang van de immigrantenpopulatie in een bepaalde regio en niet door het welvaartsniveau of werkgelegenheid. Lees meer

 • 21-09-2015Persbericht

  ‘Oude (bedrijfs)leiders’ niet meer geschikt voor de toekomst
  PERSBERICHT 21 sept. 2015 - De wereld verandert snel en organisaties veranderen mee. Dynamiek en heftige ontwikkelingen (‘disrupties’) in markten en producten betekenen snelle groei of juist een forse krimp voor bedrijven. De onvoorspelbaarheid en het verandertempo nemen toe. Lees meer

 • 17-09-2015Persbericht

  Religieuze traditie heeft nog altijd de grootste invloed op de arbeidsmoraal
  Persbericht, 17 september 2015--Verschillen in arbeidsethos tussen Europese landen hebben vooral te maken met de religieuze historie van deze landen en niet met bijvoorbeeld de hoogte van welvaart. Hoewel onze samenlevingen steeds verder seculariseren is de religieuze nalatenschap van groter belang voor de waarden in onze samenleving, inclusief de arbeidsmoraal, dan de modernisering als gevolg van de sociaaleconomische vooruitgang. Dat blijkt uit het proefschrift van Kirsten Stam, dat ze vrijdag 18 september verdedigt aan Tilburg University.

  Lees meer

 • 14-07-2015Opinie

  De rellen in Schilderswijk verbazen niet
  Minder bureaucratie bij de politie leidt tot meer discriminatie, stellen Paul Mutsaers van Tilburg University en Sinan Çankaya van VU Amsterdam op basis van hun onderzoeken naar politiediscriminatie. Na de rellen in Schilderswijk is er behoefte aan duidelijke instructies en regels voor politieagenten, betogen zij in NRC Handelsblad van 13 juli. Lees meer

 • 03-02-2015Opinie

  Geloof management beïnvloedt strategie ziekenhuis
  Na meer dan 50 jaar secularisatie in Europa hebben geloofsovertuigingen nog wel degelijk invloed op zakelijke beslissingen, concluderen Jens Prüfer en Lapo Filistrucchi van Tilburg University in hun onderzoek naar de strategie van Duitse non-profit ziekenhuizen. Lees meer

 • 22-01-2015Persbericht

  Nieuw boek van de Kinderuniversiteit: ‘Mijn Toekomst’
  PERSBERICHT 22 januari 2015 - Het nieuwe boek uit de serie voor de Kinderuniversiteit is uit. Op 29 januari vindt de feestelijke lancering van het kinderboek Mijn Toekomst, hoe ziet die eruit? plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Wetenschapsknooppunt Brabant in De Faculty Club van Tilburg University. Lees meer