-

Cultuur en Religie

Subsidie voor Geestelijke Verzorging Eerstelijns Palliatieve Zorg

Het onderzoeksproject naar geestelijke verzorging in de eerste lijn (thuissituatie) ‘In dialoog met je levensverhaal’, krijgt een subsidie van een belangrijke subsidieleverancier van zorg, ZonMW. In dit onderzoek gaan geestelijk verzorgers in gesprek met palliatieve patiënten over hun levensverhaal aan de hand van een model. Het effect van deze gesprekken en de gesprekken zelf zullen onderzocht worden. De aanvraag is een samenwerking tussen de Tilburg School of Catholic Theology TST), de Vrije Universiteit, Protestantse Theologische Universiteit en Leiden Universitair Medisch Centrum. Er is een geldbedrag van 208.500,- aan verbonden en het project zal starten in het voorjaar van 2019.

Het nieuws komt vlak na de oprichting van het Universitair Centrum Geestelijke Verzorging (UCGV) vorige week, dat tot doel heeft om zowel onderzoek als onderwijs te verbeteren. Hierin zal het onderzoeksproject een plaats zal krijgen.

ZonMW financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om de zorg en gezondheid te verbeteren. Het heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van OCW en NWO.

Landelijke samenwerking

Het onderzoeksproject ‘in dialoog met je levensverhaal’ maakt deel uit van een landelijke samenwerking onder de titel: PLOEG (Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging). Dit is een afstemming van drie onderzoeksprojecten naar geestelijke verzorging in de eerste lijn, waarin voor het eerst landelijk door verschillende faculteiten theologie, humanistiek en hogescholen samen is gewerkt aan een onderzoeksaanvraag. De aanvraag voor deelproject 2 is gedaan door Sjaak Körver, Renske Kruizinga (TST), Christa Anbeek, Ruard Ganzevoort, Anke Liefbroer (VU), Erik Olsman (LUMC) en Martin Walton (PThU).

Betekenis onderzoeksproject

De honorering van de onderzoeksaanvraag komt net na het nieuws dat het Ministerie van VWS 25 miljoen vrij maakt voor geestelijke verzorging in de thuissituatie. Dit betekent voor het nieuwe veld van de eerste lijn een belangrijke injectie die zal helpen om zowel de bereikbaarheid als ook de inhoud van het vak te verbeteren. In een tijd dat steeds meer mensen thuis blijven wonen is dat een heel belangrijke ontwikkeling.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjaak Körver +31 13 466 3223, j.w.g.korver@uvt.nl – Zie ook de website www.ucgv.nl/onderzoek, met het onderzoeksopzet.