-

Dossier Duurzaamheid

Duurzaamheid en samenleving

Het onderzoek naar duurzaamheid van Tilburg University ligt op het snijvlak van economie, ethiek en recht. Binnen het Tilburg Sustainability Center werken onderzoekers aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame ontwikkeling, duurzaam beleggen, milieu-economie en klimaatverandering.


Nieuw in Duurzaamheid

 • Rutte III: kunnen de nieuwe klimaatambities worden gehaald met oud gereedschap? 02-11-2017Nieuws Rutte III: kunnen de nieuwe klimaatambities worden gehaald met oud gereedschap?
  Het nieuwe regeerakkoord is ambitieus. De broeikasgasemissies moeten in 2030 met 49% omlaag ten opzichte van 1990. Dat is een grote extra stap ten opzichte van de vorige doelstelling. Het klimaatprobleem wordt serieus genomen; het vorige kabinet begon er al mee, en het nieuwe kabinet gaat met frisse moed verder. Maar, er is een belangrijke kanttekening. Het kabinet verandert niet veel aan de gereedschapskist, en het is de vraag of de ambities haalbaar zijn met oud gereedschap.

 • Wat doet Tilburg University aan duurzaamheid? 09-10-2017Nieuws Wat doet Tilburg University aan duurzaamheid?
  Met een strategisch plan voor onze campus waarin sustainability heel centraal staat hebben wij in het kader van nationale duurzaamheidsdag op 10 oktober een poster laten ontwikkelen om te laten zien wat Tilburg University op dit moment al doet op dit vlak.

 • Onderzoek Telos: Gemeenten een stuk duurzamer 29-09-2017Direct link Onderzoek Telos: Gemeenten een stuk duurzamer
  De meeste gemeenten staan er economisch een stuk beter voor dan een jaar geleden, bericht Binnenlands Bestuur op grond van de jaarlijkse ‘Nationale monitor duurzame gemeenten’ van Telos, het kenniscentrum dat is verbonden aan Tilburg University. Ook in het milieu en het sociaal-culturele domein tekent zich vooruitgang af. Kleine gemeenten scoren het best en voormalige industriegebieden blijven achter.

 • Economie en milieu zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden 14-09-2017Persbericht Economie en milieu zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden
  Afscheidsrede prof. dr. Aart de Zeeuw

  PERSBERICHT 14 sept. 2017 - Het lijkt zo logisch: economie en milieu moeten met elkaar geïntegreerd zijn. Economie gaat over welvaart en over de optimale allocatie van schaarse goederen en diensten. Goederen en diensten uit het milieu kunnen derhalve niet ongeprijsd blijven. Groeicijfers die effecten op het milieu niet incalculeren kunnen zelfs misleidend zijn. Toch is er nog steeds een lange weg te gaan. Dat stelt prof. dr. Aart de Zeeuw in zijn afscheidsrede die hij op 22 september 2017 uitspreekt in aula van Tilburg University.

 • Internationale samenwerking cruciaal voor behoud leeuwenpopulaties 14-09-2017Persbericht Internationale samenwerking cruciaal voor behoud leeuwenpopulaties
  PERSBERICHT 14 sept. 2017 - Leeuwen behoren tot de bekendste wilde dieren, maar hun voortbestaan is in gevaar. In de meeste landen waar leeuwen nog in het wild voorkomen neemt hun aantal snel af. Om het tij te keren is internationale samenwerking cruciaal, zegt een team juristen, biologen en sociale wetenschappers. In een zojuist gepubliceerde studie onderzochten zij de rol die internationale verdragen spelen bij de bescherming van de koning der dieren.


Meest gezochte Experts Duurzaamheid

Wiegerinck, V.J.J.
Name dr. V.J.J. Wiegerinck
Tilburg School of Economics and Management
Department of Marketing
Position Docent & Docent
Room T 621
Phone +31 13 466 8214
E-mail v.j.j.wiegerinck@tilburguniversity.edu
Zoeteman, B.C.J.
Name prof.dr.ir. B.C.J. (Bastiaan (Kees)) Zoeteman
Tilburg School of Economics and Management
Department of Economics
Position Bijzonder Hoogleraar
Room I 111
Phone +31 13 466 8013
E-mail zoeteman@tilburguniversity.edu
Jallai, A.G.
Name A.G. Jallai LLM
Tilburg Law School
Department of Tax Law
Position Promovendus
Room
Phone +31 13 466
E-mail a.g.jallai@tilburguniversity.edu
Verschuuren, J.M.
Name prof.mr. J.M. Verschuuren
Tilburg Law School
Department European and International Public Law
Position Hoogleraar
Room M 530
Phone +31 13 466 8255
E-mail j.m.verschuuren@tilburguniversity.edu

Publicaties over Duurzaamheid