Dossier Social Innovation

Nieuws

 • 19-03-2018Nieuws

  Save the Date: Impactcongres Tilburg University 14 juni 2018
  Tilburg University nodigt onderzoekers, beleidsmakers, ondernemers en andere professionals van harte uit om samen nieuwe oplossingen te verkennen voor maatschappelijke uitdagingen. Lees meer

 • 19-03-2018Direct link

  Brabant Robot Challenge trapt af met 40 studenten in Tilburgse Hall of Fame
  Hoe ziet een prototype van de robot voor ouderen eruit, die een kruising is tussen een guardian angel, een huisdier, een butler, en een boodschappenwagen? Hoe kunnen we de brandveiligheid in ouderenwoningen waarborgen met behulp van een drone? Moeten we investeren in robotchirurgie bij neurochirurgie? Dat zijn voorbeelden van opdrachten van de tweede Brabant Robot Challenge (BRC) die op 15 maart van start ging in Tilburg. Lees meer

 • 16-03-2018Direct link

  Ton Wilthagen: Scholingsbeleid moet op de schop; meer ruimte voor de regio
  Nederland investeert te weinig in scholing. Het is daarom zaak om het aanbod en de toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren. Scholingsbeleid zou er met name op gericht moeten zijn om, in samenwerking met de sectoren, het onderwijsaanbod in de regio te versterken. Lees meer

 • 12-03-2018Nieuws

  NLdoet: medewerkers Tilburg University klussen een dagje mee bij zorginstellingen

 • 12-03-2018Nieuws

  Tilburgse onderzoekers & de koers van Nederland: impact op het regeerakkoord
  Onderzoekers van Tilburg University hebben op diverse onderdelen van het huidige regeerakkoord invloed gehad. Wat betreft de uitvoering van de Participatiewet schiet het regeringsbeleid echter tekort, stelt Charissa Freese, senior onderzoeker nieuwe arbeidsrelaties. Lees meer

 • 09-03-2018Nieuws

  Tilburg University steekt handen uit de mouwen bij NLdoet
  Tilburg University doet op 9 maart mee aan het landelijke vrijwilligersactie NLdoet. Tientallen medewerkers steken een dag de handen uit de mouwen bij vier projecten in en om Tilburg. Lees meer

 • 05-03-2018Nieuws

  48 aanvragen ingediend voor Impact PhD programma
  Een indrukwekkend aantal van 48 aanvragen is ingediend voor promotie-onderzoek dat een brug slaat tussen verschillende wetenschappelijke vakgebieden en tussen wetenschap en samenleving - de belangrijkste doelen van het IMPACT programma van Tilburg University. In 2018 komen er 9 promotieplaatsen beschikbaar verdeeld over de faculteiten, om het onderzoek te versterken binnen de Impactthema's “Empowering the Resilient Society” en “Enhancing Health and Wellbeing”. Voor het thema “Creating Value from Data” is al eerder een investering gedaan via JADS en DSC/t. Lees meer

 • 01-03-2018Nieuws

  Tilburg University werkt mee aan Wijk van de Toekomst in Helmond
  De gemeenteraad van Helmond heeft eind februari unaniem plannen goedgekeurd voor de voorbereidingen voor de bouw van Brainport Smart District. Tilburg University is betrokken bij de totstandkoming van deze Wijk van de Toekomst in Helmond. Lees meer

 • 20-02-2018Direct link

  Podcast: Prof. Ton Wilthagen over turbulentie op de arbeidsmarkt
  Turbulentie op de arbeidsmarkt. Nieuw werk ontstaat en bestaand werk verdwijnt. Flexibilisering, robotisering en vergrijzing hebben een grote invloed. Wat is er aan de hand? Wie komt er in actie? En hoe voorkomen we dat mensen tussen wal en schip belanden? Ton Wilthagen gaf een interview aan People Power. Lees meer

 • 19-02-2018Direct link

  Leestip: The university of the future will be interdisciplinary

 • 15-02-2018Nieuws

  Boekpresentatie Julien van Ostaaijen: 'Tussen eerste overheid en tweederangs democratie'
  Op dinsdag 20 februari 2018 wordt het boek 'Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie. Het functioneren van de lokale democratie in Nederland' van Julien van Ostaaijen (Tilburg Law School) feestelijk gepresenteerd bij ProDemos in Den Haag. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Lees meer

 • 22-01-2018Direct link

  Waarom werken we zo hard als het niet gezond meer is?
  Waarom werken we zo hard als het niet gezond meer is? Volgens neuropsycholoog Margriet Sitskoorn van Tilburg University leiden al het multi-tasken en de stress tot angstaanjagende gevolgen voor ons brein. Door het snelle schakelen en overbelasten sterven hersencellen af. Kruispunt ging op zoek naar oplossingen. Lees meer

 • 18-01-2018Video

  Studenten onderzoeken situatie vluchtelingen in Griekse steden
  Hoe kan de humanitaire hulp aan vluchtelingen in grote steden effectiever en duurzamer worden ingericht? De laatste tien jaar is het aantal mensen dat in een crisissituatie leeft bijna verdubbeld. Studenten en wetenschappers van Tilburg University werken samen met de hulporganisatie Care om data te verzamelen onder vluchtelingen waarmee de hulp kan worden verbeterd. Lees meer

 • 14-12-2017Direct link

  Oproep Wilthagen e.a. aan het kabinet: kort de lonen van arbeidsbeperkten niet
  Rond de formatie traden werkgevers naar buiten met een ambitie én een vraag. De ambitie: geef een nieuwe impuls aan de banenafspraak voor mensen met minder arbeidsvermogen en ondersteun daarmee een inclusieve arbeidsmarkt. De terechte vraag daarbij: kabinet, maak werken met arbeidsbeperkten aantrekkelijker en eenvoudiger. Lees meer

 • 12-12-2017Nieuws

  Irmgard Borghouts treedt toe tot commissie over socialer ondernemen
  Dr. Irmgard Borghouts-van de Pas van ReflecT wordt met ingang van 2018 lid van de Commissie van Deskundigen voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Vanwege haar expertise op voor de PSO belangrijke gebieden (arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inclusief HR-beleid), is Borghouts daarvoor gevraagd. Lees meer

 • 08-12-2017Nieuws

  Stadsgesprek: Gezond, het nieuwe normaal?
  Hoe stimuleer je kinderen en volwassenen om van de kantoorstoel of de bank, uit de auto of achter computer, tablet of mobieltje vandaan te komen? Bij het Stadsgesprek over gezond leven tijden de Tilburg Night University gingen beleidsmakers van de gemeente Tilburg in gesprek met wetenschappers. Lees meer

 • 01-12-2017Nieuws

  Stadsgesprek: Heeft de jeugd de toekomst?
  Jongeren zijn de toekomst. Als het niet goed gaat met de jongeren, gaat het niet goed met de stad, stelde hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen onlangs tijdens de Night University. De universiteit ontving ter gelegenheid van haar 90e verjaardag jongeren om te horen waar zij tegenaan lopen Lees meer

 • 27-11-2017Nieuws

  Impact essay gepresenteerd: Verbinden om de samenleving verder te brengen
  Wetenschappers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan. “We hebben goede vragen nodig, geen haastige antwoorden.” Met deze woorden nam Commissaris van de Koning Wim van de Donk van Noord-Brabant twee essays in ontvangst over de visie van Tilburg University voor onderwijs en impact van onderzoek tijdens de viering van de 90e verjaardag van de universiteit. Lees meer

 • 24-11-2017Opinie

  Ton Wilthagen: Bedrijven en publieke instellingen moeten radicaler vermaatschappelijken
  Om maatschappelijke doelstellingen effectiever en breder te realiseren, moeten organisaties – bedrijven en publieke instellingen – veel radicaler vermaatschappelijken dan nu gebeurt, betoogt prof. Ton Wilthagen op socialevraagstukken.nl. Degenen die er werken kunnen daar een cruciale rol in vervullen. Lees meer

 • 23-11-2017Nieuws

  Onderzoeksagenda Digitale Samenleving VSNU gepresenteerd tijdens Impactfestival
  Tijdens het VSNU-Impactfestival op 23 november presenteerden de Nederlandse universiteiten de onderzoeksagenda Digitale Samenleving. Minister Van Engelshoven kreeg het eerste exemplaar overhandigd door drie schrijvers van de agenda, Andrea Evers, Frank van Harmelen en Harold Bekkering, en VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg. Lees meer

 • 22-11-2017Direct link

  Tilburgse hoogleraren op BNR Nieuwsradio: Wetenschappers moeten voor impact zorgen
  'We proberen met de kennis en het onderzoek bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen', vertelt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt, op BNR Nieuwsradio. 'Dat deden we al, maar we gaan dat nu met een visie en organisatie doen en we gaan het daadwerkelijk benoemen als functie.' Lees meer

 • 16-11-2017Opinie

  "Impact op de samenleving vanuit de ziel"
  Naast kennisoverdracht aan studenten en onderzoek hebben universiteiten een derde peiler: kennis inzetten om de samenleving verder te helpen. Tilburg University legt de komende jaren haar ziel in maatschappelijke impact. Dat betogen de hoogleraren Ton Wilthagen, Dick den Hertog en Margriet Sitskoorn in een opiniestuk in het Brabants Dagblad. Lees meer

 • 20-10-2017Nieuws

  Science with a Soul: Tilburg University Impactprogramma gaat in dialoog
  Het Impactteam van Tilburg University heeft het Tilburgse Dear Future festival rond sociale innovatie aangegrepen het gesprek aan te gaan met maatschappelijke partijen. Wat kunnen we samen oppakken binnen het programma waarmee we maatschappelijke veerkracht, zorg en welzijn en (big) datagebruik willen versterken in de samenleving? Lees meer

 • 28-09-2017Nieuws

  Kwetsbaarheid in Brabant in beeld
  De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant (Tranzo / Tilburg University, de drie Brabantse GGD’s en het RIVM) heeft in samenwerking met Telos en het PON op donderdag 28 september het rapport en de website Kwetsbaar Brabant gepubliceerd. De resultaten kwamen aan bod op de Sociale Veerkrachtdag 'Vandaag Verandert' tijdens de European Social Innovation week te Tilburg. Lees meer

 • 11-09-2017Direct link

  "Alle DNA om weer in Nederland te produceren is er"
  Nederland is klaar voor het zelf maken van kleding en schoenen. Rol de naaimachines maar het land in, roepen de makers in het dagblad Trouw. Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen, die aan de wieg stond van het Reshoring tool voor bedrijven, doet een duit in het zakje. Lees meer

 • 25-08-2017Publicatie

  Publicatie 'Gezocht: pioniers' - Over pionieren in de publieke sector
  Medewerkers van de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en gemeenten zoeken naar strategische en innovatieve manieren om criminaliteit te bestrijden. Op tal van plekken in het land werken deze pioniers samen om criminelen te raken waar ze het meest kwetsbaar zijn. Lees meer

 • 12-07-2017Persbericht

  Financiering NWO voor zes projecten Impactprogramma rond veerkracht van jongeren
  PERSBERICHT 12 juli 2017 - Aan zes projecten om de veerkracht van jongeren te verbeteren, gecoördineerd door het Impactprogramma van Tilburg University, is een Startimpuls-financiering van NWO toegekend binnen de eerste ronde aanvragen voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De projecten vallen onder de Route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen en maken deel uit van het programma ‘JOIN – Jongeren in een veerkrachtige samenleving’. Het programma wordt uitgevoerd door wetenschappelijke en maatschappelijke partners. Lees meer

 • 06-06-2017Nieuws

  Digitale Samenleving: mensgerichte informatietechnologie opgave voor volgend kabinet
  De Nederlandse universiteiten hebben dit jaar Digitale Samenleving gepresenteerd: de ambitie om Nederland wereldleider te maken op het gebied van onderzoek naar mensgerichte informatietechnologie. Digitalisering is volgens de VSNU de komende jaren dé opgave voor een volgend kabinet. De Nederlandse universiteiten leveren hier hun bijdrage aan. Lees meer

 • 04-04-2017Nieuws

  Tilburgse studenten onderzoeken situatie vluchtelingen in Griekse steden
  Zes Tilburgse masterstudenten zijn twee weken geleden naar Thessaloniki en Athene gereisd. Samen met de hoogleraren Conny Rijken en Hein Fleuren gaan ze data verzamelen om de situatie in kaart te brengen van Syrische, Afghaanse en andere vluchtelingen in deze Griekse steden. Per groep zullen ze 100 interviews afnemen om deze kwetsbare groepen beter in kaart te brengen. Lees meer

 • 12-01-2017Nieuws

  1,1 Miljoen voor onderzoek Smart Urban Intermediaries in ‘living labs’
  Een internationaal consortium onder leiding van Merlijn van Hulst van de Tilburg School of Governance ontvangt 1,1 miljoen euro subsidie van ERA-NET (gesponsord door de Europese Commissie) voor onderzoek naar Smart Urban Intermediaries ofwel stedelijke intermediairs. Het onderzoek loopt van het voorjaar van 2017 tot oktober 2019. Lees meer

 • 07-12-2016Achtergrond

  Data Analytics voor een betere wereld
  Algoritmes die het Wereldvoedselprogramma effectiever maken. Bescherming tegen overstromingen voor Nederland door het gebruik van Business Analytics. Tilburg University wil Data Analytics gebruiken om bij te dragen aan een betere en veiligere wereld. Het Data Science Center Tilburg (DSC/t) is betrokken bij de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in ‘s-Hertogenbosch, onlangs geopend door Koningin Maxima. Lees meer

 • 23-11-2016Opinie

  Kwetsbare burgers: geen onderzoek doen naar of over hen, maar mét hen
  Hoe kunnen we tot werkelijke vermindering of bestrijding van kwetsbaarheid van burgers komen en verbetering van beleid en professionele dienstverlening? Lees deze opinie van Wilma Numans en Tine Van Regenmortel op socialevraagstukken.nl Lees meer

 • 31-08-2016Direct link

  'Reshoring vaak startsein voor innovatie'
  Steeds meer bedrijven halen productie terug naar Nederland. Met alle voordelen van dien. ‘Reshoring is vaak het startsein voor innovatie', legt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen uit in MT Management Team. Lees meer

 • 27-06-2016Persbericht

  Brabants hoger onderwijs start Robot Challenge voor studenten en bedrijven
  PERSBERICHT 27 juni 2016 - Vier instellingen voor hoger onderwijs in Brabant – Tilburg University, Fontys, Technische Universiteit Eindhoven en Avans - bieden van september 2016 tot januari 2017 gezamenlijk een unieke multidisciplinaire Robot Challenge aan, verzorgd door topdocenten en in nauwe samenwerking met Brabantse bedrijven en organisaties. Lees meer

 • 17-09-2015Persbericht

  Nederlandse Reshoringtool gelanceerd voor MKB
  PERSBERICHT 17 sept. 2015 - Is het terughalen van arbeid uit lagelonenlanden een optie in het huidige economische klimaat? Is het verplaatsen van productie naar het buitenland nog steeds goedkoper, of is het toch beter om de productie in Nederland te houden? De Nederlandse Reshoringtool kan daar vanaf half oktober inzicht in geven. De tool is speciaal ontwikkeld voor het MKB. Maandag 21 september om 15.30 uur wordt hij gelanceerd in Tilburg. Lees meer

 • 09-06-2015Publicatie

  Pilot project naar nieuwe rol lokale overheid in participatiesamenleving
  In de participatiesamenleving van de toekomst wordt niet alleen een andere rol van de burger, de marktspelers, maar ook van de overheid verwacht. Hoe en wanneer kan de overheid ‘loslaten in vertrouwen’ of afzien van ingrijpen in autonome sociale processen? Hoe en wanneer kan de overheid nog geloofwaardig een publieke taak en verantwoordelijkheid claimen? Op lokaal niveau hebben de gemeente Tilburg samen met de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van Tilburg University een gezamenlijk interactieonderzoek gedaan naar deze vragen en oplossingen proberen aan te dragen. Het werd geleid door bestuurskundigen Frank Hendriks en Tamara Metze.

  Lees meer

 • 03-02-2015Persbericht

  Participatiewijzer gelanceerd voor ondernemers
  PERSBERICHT 3 febr. 2015 - BESO Brabant heeft De Participatiewijzer gelanceerd, een online tool voor werkgevers om hen op weg te helpen met het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Sinds de Participatiewet op 1 januari van kracht is, hebben werkgevers de verantwoordelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in het normale arbeidsproces. Lees meer

 • 23-09-2014Persbericht

  Helft deelnemers Startersbeurs heeft betaalde baan
  Ruim de helft van de deelnemers aan de Startersbeurs, een werkervaringsregeling van gemeenten, vindt betaald werk. Ruim eenderde van de deelnemers krijgt een contract bij het leerbedrijf zelf. Dat blijkt uit een eerste wetenschappelijke evaluatie van de Startersbeurs door Tilburg University. Lees meer

 • 01-07-2014Publicatie

  Hans Mommaas: Telos maakt ook het sociaal-culturele kapitaal van bedrijven en overheden inzichtelijk

 • 26-04-2014Direct link

  Energie innovaties rondom huis
  De 'Energielabelindex' brengt ieder kwartaal de effecten van het energielabel op de koopwoningenmarkt in kaart. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van het vastgoedLAB onder leiding van prof. dr. Dirk Brounen. De onderzoekers beschikken hiervoor over de transactiecijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en de energielabelinformatie van AgentschapNL. Lees meer