Dossier Social Innovation

Tilburg University werkt mee aan Wijk van de Toekomst in Helmond

De gemeenteraad van Helmond heeft eind februari unaniem plannen goedgekeurd voor de voorbereidingen voor de bouw van Brainport Smart District. Tilburg University is betrokken bij de totstandkoming van deze Wijk van de Toekomst in Helmond.

In 2017 zijn zeven programma’s opgesteld om Brainport Smart District vorm te geven. De programma’s moeten leiden tot een aantrekkelijk gebouwde omgeving, participatie door bewoners, een veilige en sociale wijk, een gezonde wijk, mobiliteit, digitalisering en (duurzame) energie. Bij de uitwerking gaat het bijvoorbeeld om duurzaam bouwen, hergebruik van materialen, mobiliteitsdiensten in plaats van autobezit, elektrische auto’s als uitgangspunt en lokale voedselverbouwing. Hoe het er precies uit moet gaan zien, wordt bepaald samen met toekomstige bewoners; iedereen moet in de wijk kunnen wonen.

De wijk zal gaan fungeren als een proeftuin voor nieuwe ideeën. Tilburg University onderzoekt daarin samen met (toekomstige) bewoners en partners hoe de Wijk van de Toekomst eruit kan zien. De resultaten kunnen ook elders worden toegepast. Het Impactprogramma van de universiteit coördineert de Tilburgse inbreng.

Slim, duurzaam en sociaal

In de wijk worden nieuwe inzichten en slimme technologie geïntegreerd tot een duurzame, sociale en aantrekkelijke wijk: een mooie woonomgeving met een hoge kwaliteit van leven voor haar inwoners. Brainport Smart District is zowel in de ontwikkeling als in de realisatie een voorbeeld voor de rest van Nederland, Europa en de wereld. Onder meer het delen van diensten, geen aardgasgebruik, het combineren van wonen en werken, nieuwe energieconcepten en een groene aantrekkelijke omgeving zijn uitgangspunten voor de Wijk van de Toekomst.

Partners in het project zijn naast Tilburg University de Technische Universiteit Eindhoven, Enexis, Brainport Development, de gemeente Helmond, de gemeente Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant.

Meer informatie staat op BrainportSmartDistrict.nl