-

Dossier Veiligheid

Hoogleraar Jan van Dijk ontvangt ESC European Criminology Award

PERSBERICHT 19 sept. - Hoogleraar Jan van Dijk, verbonden aan het International Victimology Institute INTERVICT van Tilburg University, ontvangt deze week in Münster de ESC European Criminology Award 2016. De European Society of Criminology kent deze onderscheiding toe vanwege het belang van Van Dijks oeuvre voor de Europese criminologie.


Volgens de jury van de ESC European Criminology Award heeft Jan van Dijk een belangrijke rol gespeeld in het tonen van de relevantie van criminologisch onderzoek voor maatschappelijke problemen. “Zijn ideeën hebben een sterke empirische basis en hebben geleid tot resultaten in beleidsadviezen voor strafrechtelijk beleid”, aldus de jury.

Prof. mr. Jan van Dijk (1947) is zijn hele loopbaan al werkzaam in zowel de wetenschap als de (internationale) overheid. Hij heeft zich altijd ingezet voor het verbreden van criminologisch onderzoek van het gedrag van daders naar een analyse van de interactie tussen daders en slachtoffers. Grootschalige slachtofferenquêtes die hij oorspronkelijk in Nederland opzette, groeiden in 1987 uit tot de International Crime Victims Survey die inmiddels ruim tachtig landen bestrijkt, en leidden in 2008 tot zijn magnum opus The World of Crime. Zijn veelvuldige wetenschappelijke publicaties en overheidsrapporten bestreken thema’s als misdaadpreventie, misdaadstatistieken, slachtofferschap, slachtofferhulp en misdaadtrends.

Van Dijk was mede-oprichter en eerste voorzitter van Slachtofferhulp Nederland (1984–1989),  en voorzitter van de World Society of Victimology (1997–2000). Hij heeft verschillende functies vervuld binnen het ministerie van Justitie, onder meer als directeur van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum), en van het United Nations Centre for International Crime Prevention. Van 1990 tot 1999 was hij als (parttime) hoogleraar criminologie verbonden aan de Universiteit Leiden en van 1996 tot 2012 als hoogleraar op de Pieter van Vollenhoven leerstoel voor Victimology and Human Security aan Tilburg University. Daar was hij mede-oprichter en directeur van het International Victimology Institute INTERVICT. Hij won diverse prijzen, waaronder de Sellin-Glueck Award van de American Society of Criminology en de Stockholm Prize in Criminology, en werd in 2009 geridderd. Onlangs leidde hij een project voor de Europese Commissie over de harmonisering van de statistieken van mensenhandelbestrijding in de EU-lidstaten.

De ESC European Criminology Award 2016 wordt op 23 september uitgereikt tijdens een internationale conferentie van de ESC Conference in Münster. Van Dijk zal bij die gelegenheid de laatste resultaten van de internationale slachtofferenquête presenteren, evenals zijn schattingen van de werkelijke omvang van mensenhandel in Nederland en elders.

Noot voor de pers

Neem voor meer informatie en interviewverzoeken contact op met de persvoorlichters van Tilburg University via tel. 013 – 466 4000, email persvoorlichters@tilburguniversity.edu.