-

Dossier Zorg en Gezondheid

Minisymposium over burgers en toezicht

Datum: Woensdag 21 december 2016

Tijdstip: 12:00 tot 15:15 uur.

Locatie: Tilburg University, zaal CZ09 in Cobbenhagen Building
Aanmelden: vanwege grote belangstelling is aanmelden niet meer mogelijk


Toezichthouders opereren in de schijnwerpers. Dat geldt voor De Nederlandsche Bank, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en zeker ook voor de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Van organisaties die hun werk op de achtergrond deden, ontwikkelden zij zich tot organisaties die meer op de voorgrond staan. Daarmee werd het werk van deze inspecties ook onderwerp van discussie in de media. Tegelijk stellen burgers de vraag of zij wel door deze inspecties gehoord worden. De inspecties reageren hier op eigen wijze op. Maar één ding is duidelijk: De inspecties moeten zich verhouden tot de burger. In dit minisymposium gaan we in op de manier waarop inspecties hun relatie met de burger (kunnen) vormgeven.
Aansluitend is de promotie (16.00 uur) van Renée Bouwman op het proefschrift ‘The patient’s voice as a game changer in regulation’.

Dit symposium wordt georganiseerd door Tranzo, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het NIVEL.


Programma

12:00 uur

Binnenloop met lunch

12:45 uur

Welkom en opening minisymposium door de dagvoorzitters:

Prof. dr. P. B.M. Robben (IGZ en Erasmus Universiteit Rotterdam) & prof. dr. R.D. Friele (NIVEL en Tranzo/Tilburg University)

13:00 uur

Mr. R.F.B. van Zutphen, De Nationale ombudsman. Over toezicht: wat de burgers ons vertellen.

13:20 uur

Prof. dr. P. Eijlander, hoogleraar wetgevingsvraagstukken Tilburg University. De burger en toezicht.

13:40 uur

Gedachtenwisseling met de zaal

14:00 uur

Dr. A. Jonk, Hoofdinspecteur bij de Inspectie voor het Onderwijs, De vakbond voor de leerlingen

14:15 uur

Dr. S. Kleefstra, senior adviseur Risicodetectie & Ontwikkeling IGZ. Het patiëntenperspectief als bron voor risico-detectie in ziekenhuizen

14:30 uur

Gedachtenwisseling met de zaal

15:15 uur

Sluiting


Over de sprekers


Mr. Reinier van Zutphen

reinier van zutphen

Mr. R.F.B. (Reinier) van Zutphen is op 31 maart 2015 beëdigd als Nationale ombudsman. Zijn ambtstermijn duurt zes jaar. Hij studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Law School van 1978 tot en met 1985. Daarnaast deed hij een opleiding tot rechterlijk ambtenaar. Die rondde hij af in 1992. Hij heeft ruime ervaring als rechter in Utrecht, Den Haag, Almelo, Luxemburg, Amsterdam, Curaçao en Alkmaar. Hij was daarnaast onder andere voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Sinds 2012 was hij president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Prof. dr. Philip Eijlander

prof dr philip eijlander

Prof. Philip Eijlander (1957) is hoogleraar staats- en bestuursrecht, met als specialisme het terrein van de wetgevingsvraagstukken en het toezicht in het publieke domein. Van 2008 tot de zomer van 2015 was hij de Rector Magnificus van Tilburg University. Van 2005 tot medio 2008 was hij de decaan van de Tilburgse rechtenfaculteit. Zijn werkervaring beperkt zich niet alleen tot de Academie, maar strekt zich ook uit tot de publieke dienst. Hij was onder meer raadadviseur wetgeving en directeur Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling bij het ministerie van Justitie en directeur Toezicht bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dr. Arnold Jonk

dr arnold jonk

Arnold Jonk is, sinds 2012,  hoofdinspecteur primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Voordat hij bij de onderwijsinspectie kwam werken, was hij directeur Kennis bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarvoor werkte hij onder meer bij een agentschap van het ministerie van Economische Zaken en een adviesbureau voor ICT-vraagstukken. Hij promoveerde in 2002 in de Kunstmatige Intelligentie aan de UvA.

Dr. Sorien Kleefstra

dr sorien kleefstra

Sorien Kleefstra werkt bij de stafafdeling Risicodetectie en Ontwikkeling van de IGZ, en onderzoekt hoe het patiëntenperspectief een plaats kan krijgen in het risicogestuurde toezicht. Eerder was zij werkzaam bij onderzoeksbureau Prismant.

De data die zij in beide functies verzamelde leidden tot een proefschrift: ‘Hearing the patient’s voice. The patient’s perspective as outcome measure in monitoring the quality of hospital care’, waarop zij in2016 aan de UvA promoveerde. Inmiddels is het patiëntenperspectief een vast onderdeel geworden van het risicodetectie dashboard van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

tranzo logo logo inspectie gezondheidszorg logo nivel

Wanneer: 21 december 2016 12:00

Einddatum: 21 december 2016 15:00