Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof. dr. A.L.H.M. van Wieringen

Hoogleraar 

Tilburg School of Catholic Theology
Department of Biblical Sciences and Church History

Expertise

Ik ben gespecialiseerd in profetische literatuur, in zonderheid het boek Jesaja.

Mijn benaderingswijze, die 'communicatiegeoriënteerde exegese' genoemd wordt, focust, mede door middel van syntactische en semantische analyses, op de diverse communicatie-instanties en -niveaus binnen een tekst, met speciale aandacht voor de plaats van de in de tekst aanwezige lezer. Deze exegetische methode beoogt tevens de dichotomie van synchronie en diachronie te overbruggen.

Voorts ben ik geïnteresseerd in Bijbelse theologie en heb ik belangstelling voor de integratieve plaats van Bijbelwetenschappen binnen het geheel van de theologie.

Belangrijkste publicaties

  • Psalm 65 as Non-Appropriation Theology, Biblica 95/2 (2014) 179-197.
  • Two Reading Options in Psalm 114: A Communication-Oriented Analysis, Revue Biblique 122/1 (2015) 46-58.
  • The 'I'-Figure's Relations in the Poem in Isa 38,10-20, Biblica 96/4 (2015) 481-497.
  • Transformative Poetry: A General Introduction and a Case Study of Psalm 2,M. Sarot / A.L.H.M. van Wieringen (eds.), Transformative Poetry and Its Role in Catholic Theology. Dutch Contributions to Contemporary Catholic Research, Perichoresis 14/2 (2016), 3-20 en https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/perc.2016.14.issue-2/perc-2016-0007/perc-2016-0007.xml.
  • Reading Towards the Future in the Book of Isaiah: The beyond the days (Isa 2,2) and the days of the Kings, Gregorianum 98 (2017) 223-236.

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Laatst bewerkt: 08 mei 2018