Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof. dr. A. van Lenning

Hoogleraar 

Tilburg School of Humanities
Liberal Arts and Sciences

Expertise

Alkeline van Lenning verricht onderzoek naar het verband tussen lichaam en identiteit. Verder is ze gespecialiseerd in theorieen over gender. In haar proefschrift heeft ze de eetstoornis 'anorexia nervosa' onderzocht. De laatste 15 jaar van haar loopbaan heeft van lenning management met onderwijs gecombineerd.

Keywords

Belangrijkste publicaties

  • Lenning, A. van (2013) Teaching Today and the Meaning of Life. In: Zonder Vriendschap geen Wijsheid, special uitgaveKrisis, Tijdschrift voor Filosofie, pp.146-151. Amsterdam.
  • Naber, P en Lenning, A. van (2012) Lijf en liefde. In: J. Hermes, P. Naber en A. Dieleman (red.) Leefwerelden van jongeren: thuis, school, media en populaire cultuur, pp. 97- 118. Bussum: Coutinho
  • Lenning, A. van, Daelmans, H.E.M. and Wenting, L.U. (2012) Waarom een onderwijs-kundig leider?, in Visie op Onderwijs, Rooij, R, Utrecht University Press. pp.9-21.
  • Lenning, A. van and Witteveen, W. (2011), De zaak Polanski en het verstrijken van de Tijd. In: NJB, Nederlands Jusitenblad, (86) 5, p. 286-292.
  • Broers, A.J.R. en Lenning, A. van (2007) Seks in de media: MTV als rolmodel? J/M Pubers, (4)4, april pp.42-45.

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Laatst bewerkt: 23 maart 2015