Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof.mr.dr. C.J. (Johan) Wolswinkel

Hoogleraar 

Tilburg Law School
Department for Public Law, Jurisprudence and Legal History

Introductie

Sinds oktober 2015 is Johan Wolswinkel verbonden aan Tilburg University, aanvankelijk als universitair hoofddocent bestuursrecht en per november 2018 als hoogleraar Bestuursrecht, markt en data. Deze bestuursrechtelijke leerstoel op het grensvlak van economisch bestuursrecht en bestuurlijk informatierecht richt zich op de functie van het bestuursrecht in tijden van economisering en dataficering.

Voor zijn aanstelling in Tilburg was hij verbonden aan de Vrije Universiteit. Na studies rechtsgeleerdheid en wiskunde verrichtte hij daar vanaf 2007 met een NWO-onderzoeksbeurs (Toptalent) promotieonderzoek naar de verdeling van schaarse rechten door de overheid. Dit resulteerde in het proefschrift De verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten. Op zoek naar algemene regels van verdelingsrecht (http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/48096), waarop hij in 2013 cum laude promoveerde.

In zijn Tilburgse onderzoek staan verdelingsvraagstukken nog steeds centraal. Tegelijk richt hij zich op meer algemene vragen inzake de wisselwerking tussen economisch en algemeen bestuursrecht, mede onder invloed van het Unierecht, en bestuursrecht & data science.

Expertise

Mijn onderzoek richt zich op verdelingsvraagstukken in het bestuursrecht, met name de verdeling van schaarse publieke rechten (vergunningen, subsidies, etc.) door de overheid. In het bijzonder staat de ontwikkeling van 'algemene regels van verdelingsrecht' centraal die op elk overheidsterrein waar schaarse rechten worden verdeeld, van toepassing kunnen zijn.

Vanwege de grote invloed van het Unierecht, met name de verkeersvrijheden, op dit bestuursrechtelijke 'verdelingsrecht', omvat mijn onderzoek ook de wisselwerking tussen nationaal en Europees bestuursrecht en de wisselwerking tussen economisch en algemeen bestuursrecht.

Een nieuwe pijler van mijn onderzoek betreft bestuursrecht & data science. Binnen het door NWO-MVI gefinancieerde project 'Designing a regulatory framework for citizen-friendly data communication by public actors', dat in november 2017 van start is gegaan, verricht ik met Anne Meuwese en de promovendi Annemarie Balvert en Gijs van Maanen vanuit verschillende disciplines onderzoek naar burgervriendelijke datacommunicatie door (semi-)overheden en de wijze waarop het (bestuurs)recht kan bijdragen aan de verbetering daarvan.

Keywords

News items

Recente publicaties

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Mijn updates

Laatst bewerkt: 13 november 2018