Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

dr. D.P.K. Roeg

Senior onderzoeker 

TS Social and Behavioral Sciences
Tranzo, Scientific center for care and welfare

Expertise

Zorgsector

Geestelijke gezondheidszorg en Verslavingszorg

 

Expertise

Maatschappelijk en persoonlijk herstel van mensen met complexe problematiek

 

Recent onderzoek

Be a barista: Onderzoek naar de ervaringen en meerwaarde van eigentijdse leer-werkprojecten voor veelplegers met complexe problematiek

 

Kijken naar Keuzes: Een effectonderzoek naar een systematische behoefteinventarisatie bij vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld met de Decision-making In Abusive Relationships Interview (DIARI).

Complexe casuistiek en personen met verwarde gedrag: Inventarisatie van sociale innovaties.

CAREER: Een effectonderzoek naar de rehabilitatiemethodiek voor mensen met psychisch problematiek: "Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen".

Victoria: Een interventieontwikkeling en effectonderzoek met als doel vermindering van discriminatie en slachtofferschap en verbetering van participatie van mensen met ernstige psychiatrische problematiek in FACT teams.

 

Eerder onderzoek

Bemoeizorg / assertieve hulpverlening voor mensen met complexe verslavings- en psychiatrische problematiek: (1) inventarisatie en karakterisering van initiatieven in Nederland;

(2) effectonderzoek;

(3) implementatie onderzoek naar Routine Outcome Monitoring in bemoeizorg. 

Ambient technology bij stress en agitatie. Ontwikkeling en onderzoek naar effect van de Relaxation Space. Samen met Philips, GGzE en TU Delft. 

Innovate Dementia. Een internationaal onderzoek met Belgie, Engeland en Duitsland waarin met living labs, intensieve clientbetrokkeneheid en open innovation met vele stakeholders werd gewerkt aan ontwikkeling van technische innovaties voor mensen die leven met dementie. 

Sensorische materialen bij agitatie en stress. Onderzoek naar effect van drukvesten en ballendekens bij complexe doelgroep.

Clientprofielen. Karakteriseren van groepen clienten om zodoende de aangeboden zorg beter aan te laten sluiten op de behoefte. In onderzoek zijn profielen opgesteld van methadonclienten met combinatieproblematiek of zelfverwaarlozingsproblematiek.

Zorgbehoefte en zorgvraag. Behoefte onderzoek naar mensen met dubbele diagnostiek (verslaving en psychiatrie). 

Keywords

Recente publicaties

Klik hier voor een publicatielijst in PDF PDF

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Mijn updates

Laatst bewerkt: 21 september 2018